Въпрос и отговор 77

Има ли същности от мрежата на тъмнината,
които са се специализирали за мен?

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 21 май 2017 г.

Въпрос: Има ли някои същности от силите на тъмнината, които са специализирали върху мен и кои/какви са те?

Отговор: На 1 човек, намиращ се във въплъщение, в даден момент има само 1 въздействащ от силите на илюзията, който доминира, без значение от коя мрежа е. Той може да ползва услугите на помагачи, помощници и подстрекатели от различни мрежи, но само за изпълнението на неговата задача.

Когато времето за изпълнението на тази задача изтече и той или се справи, или се провали, идва следващият с неговата си задача. И всичко това е кармично обвързано.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния