Напътствие на Пресвета Богородица от 12 май 2017 г.

Въпрос: Пресвета Богородице, Възлюбена Майко Божия, в своето възнесено състояние на съзнанието възможно ли Ти е да се движиш напред и назад във времето, да виждаш неща, които предстоят и да ни предпазваш от тях, когато те молим за помощ?

Отговор: Да, аз мога да се движа и напред, и назад във времето, да виждам и чувам там и бих могла да направя всичко, което е възможно в дадения момент, за да ви предпазя, когато има Господне допущение за това.

Ако съм без такова допущение, си мълча, стоя тихо отстрани до вас и се моля за вас и ви благославям да успеете да се справите и преминете по най-добрия начин през това, което сами сте си надробили в предишните времена.

Но мога още сега да ви кажа, че Присъствие на Единния Отец винаги много точно ви казва какво да правите, за да се получи най-доброто за вас стечение на обстоятелствата във вашия живот във всеки следващ момент. И вашата работа, грижа и отговорност е много точно да следвате и изпълнявате в пълнота указаното. Тогава ще сте добре във всички времена! Отработете го и ще сте предпазени по най-добрия начин.

Иначе аз мога да се намесвам само донякъде и да смекчавам хода на стартиралите вече събития. Ваша обаче изцяло е грижата да стартират най-добрите за вас от Господна гледна точка събития, в точния момент.

АЗ СЪМ Пресвета Богородица, с Любов безгранична към вас, моите Възлюбени деца на тази планета с Живи и Светли Души.