Въпрос и отговор 66

Произнасяне на точното име при искане на помощ от ближните

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 11 май 2017 г.

Въпрос: Когато някой поиска помощ от другиго, нужно и добро ли е от Господна гледна точка да произнесе името на този, към когото се обръща за помощ?

Отговор: Да, нужно е и е много важно да бъде направено, дори и още повече – човек да произнесе гласно и точно и своето име, и името на този, когото моли за помощ, в момента, когато го моли за помощ. Името е код и произнасянето му дава възможност на този, който е помолен да помогне, да го направи.

Нужно е да се изрече:

„Аз ……… (точното малко име) изисквам, искрено искам и моля теб …….. (точното малко име) за помощ за ………… ( изрича се за какво се иска помощта).”

И би било много добре, когато и този, който е помолен за помощ, когато се съгласява да помогне, да изрече и своето и името на човека, който го моли за помощ, казвайки:

„Аз ……… (точното малко име) с радост ще направя каквото ми е по силите и възможностите да ти помогна ……… (точното малко име) за …….. (повторно се изрича това, за което е помолен да помогне).”

А след това и двамата от все сърце да си поблагодарят.

 

Когато някой моли другите без да произнася имената им, а казва общото „Може ли да ми помогнете?” или „Моля, помогнете ми.”, т.е. не е произнесъл личния код на дадения човек/хора, тогава може да се включи да му „помага” кой ли не от които и да са мрежи.

Добре е да имате предвид тази информация за в бъдеще и да сте много внимателни какво изричате, понеже в Словото на всеки, който е в Светлинната мрежа, има Сила и е негова отговорността как я използва и кому я предоставя да се разпорежда с нея и да я разхищава.

 

А който мисли, че поради липсата на знание му се е случвало да иска помощ, без да произнесе своето име и/или името на човека, когото моли за помощ, би могъл да изрече еднократно:

„Господи, прости ми липсата на знание досега и всичките ми грешки. Покайвам се от все сърце и душа!
И ми помогни, Мили Татко Единни, да получавам помощ от тези, които помоля за помощ тук на материалния план, когато произнеса и своето име, и тяхното име, за преобразуването с най-голяма лекота, бързина и в пълнота – на 100%, на кармата ми, която излиза за отработване в този момент.
Благодаря Ти, мили Татко Единни, за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!”

АЗ СЪМ Присъствие на Единния