Въпрос и отговор 64

Възстановяване на отнетата от членовете на собственото семейство енергия

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 10 май 2017 г.

Въпрос: Забелязах, че когато съпругата ми и/или детето ми загубят енергия, те дръпват от моята енергия, за да се презаредят. Но когато им прощавам, липсва възвръщаемост на отнетата енергия и аз не получавам нищо, даже и когато правя тройна прошка, т.е. Прошка с трите стъпки три пъти едно след друго.

Аз размислях над създалата се ситуация и достигнах до следното разбиране – как бих могъл да им прощавам и след това да очаквам, че по този начин ще си върна отнетата енергия, ако моята енергия е отишла само за възстановяване на енергийния дефицит на членовете на моето семейство, без да се насочва към някоя от мрежите на илюзията?

А може би е нужно да си върна загубената енергия, като простя на тези сили на илюзията, които са отнели тяхната енергия? На кого трябва да прощавам, за да си върна отнетата енергия? Има ли въобще такъв начин за възстановяване на енергията и възможно ли е това да се получи?

Отговор: Много правилно разбиране. Да, има начин и е възможно човек да си възстанови енергията, и то с лихвите. Дори бих казал, че може да се окаже с доста повече енергия, отколкото е имал преди да му бъде отнета, когато прощава от все сърце и душа.

Най-доброто и единственото правилно поведение е човек да прощава на всички сили на илюзията от които и да са мрежи на илюзията, а също и на техните създатели, че са подвели някои от членовете на неговото семейство да съгрешат и са изчерпили енергията им, поради което след това се е наложило те да набавят енергийния си дефицит за сметка на неговата енергия.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

Бележка на Росица Авела:

На 17 декември 2017 г. Присъствие на Единния допълни, че в подобни ситуации, в което и да е семейство и род, а също така и по отношение на съученици, колеги, началници и клиенти, би било добре човек да прощава чрез Прошката с трите стъпки, като в състава на първата стъпка включи и даде прошка на следните 3 групи и техните представители:

1) да прости на илюзорната част на всеки от членовете на неговото семейство/род/близки/познати, които са отнели от неговата енергия, а също и на всички подстрекатели и помагачи на тези илюзорни части, от които и мрежи на илюзията да са те, които са подвели тези членове на семейството/рода/близките, да извършат нещо погрешно, вследствие на което след това те са загубили своята енергия;

2) да прости на всички сили на илюзията от които и мрежи на илюзията да са те, които са изчерпили енергията на членовете на неговото семейство/род/близки, поради което след това се е наложило те да набавят енергийния си дефицит за сметка на енергията на своя ближен, без да се усетят дори, понеже това се случва автоматично, на принципа на скачените съдове;

3) да прости и на създателите на всички тези подстрекатели, помагачи и каквито и да са сили на илюзията от които и да са мрежи на илюзията.

 

Така че Прошката с 3-те степени става така:

1. Господи, аз …………. (малкото име) прощавам от все сърце и душа на 1), 2) и 3) (виж по-горе).

2. Прости им и Ти, мили Татко Единни!

3. И Ти благодаря, мили Татко Единни, от все сърце и душа!