Въпрос и отговор 67

Дупките по дрехи, постеля и килими

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 8 май 2017 г.

Въпрос: Има ли връзка между факта, че пътеката в тази й част, която се намира под леглото, е с дупка и това, че човекът, който лежи и спи на това легло, се разболя?

Има ли още нещо, за което да внимаваме занапред по този повод?

Отговор: Да, има връзка. Бъдете внимателни за в бъдеще и дупките ги зашивайте/закърпвайте своевременно, колкото може по-бързо, след като сте ги забелязали. Или слагайте цяла пътечка под легло, маса, стол и други вещи, на които се сяда или ляга, а старите и повредените продайте за символична цена или изгорете.

Същото се отнася и по отношение на дрехите, които носи човек, ако иска да запази аурата си цяла и да е здрав и работоспособен. Понеже когато има дупка или дупчици по дрехите си или на постелята си, или на пътечките под местата, на които човекът стои седнал или лежи и спи, това го прави по-уязвим и ако изпадне в състояние на каквато и да е негативност, тогава аурата му по-лесно може да се пробие и той да започне да губи от скъпоценната си жизнена енергия.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния