Въпрос и отговор 61

Оставяне на болен близък за кратко сам у дома

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 9 април 2017 г.

Въпрос: Какво е най-добре от Господна гледна точка да се прави, когато в къщи има болен близък на легло, който се притеснява да остава сам, понеже се чувства зле, а на мен от време навреме по спешност ми се налага да излизам за кратко по работа навън и да го оставя през това време сам у дома, понеже липсва кой да ме смени и да дойде да стои при него по време на моето отсъствие, колкото и кратко да се старая да бъде то?

Отговор: Болният близък, ако е психически здрав и с адекватно поведение, спокойно може да оставяте сам у дома, щом е за кратко време, и той ще се справи по най-добрия начин, ако с цялата си Вяра в Мен на помощ гласно Ме призове, пред вас, още преди да излезете по работа навън, като изрече:

Господи, аз ………….. (малкото име)
изисквам, искрено искам и моля,
ела ми на помощ докато съм сам/сама,
да се справя по най-добрия от Твоя гледна точка начин,
спасителен за моята Душа!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, мили Татко Единни, за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния