Въпрос и отговор 58

Освобождаване от чуждо присъствие в мислите и чувствата

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 8 април 2017 г.

Въпрос: Какво е най-добре от Господна гледна точка да направи човек, за да се освободи от вредоносното влияние на някои същества от мрежата на тъмнината над неговите мисли и чувства?

Отговор: Всеки човек, който е в Светлинната мрежа, може да се освободи от чуждо присъствие в неговите мисли и чувства на същества от мрежата на тъмнината и свободен да остане откъм такова присъствие, когато винаги е в Радостта и каквото и да му се случва, веднага:
blue-dotРадостно Ми възблагодари на Мен - Присъствие на Единния Отец, а ако му е трудно радостно да Ми благодари, тогава да ми поблагодари, изричайки от все сърце и душа:

Благодаря Ти, Господи, за вчера, днес и утре!
Благодаря Ти, Господи, за всичко, което ми се случва!
Благодаря Ти, Господи, за всичко аз сега!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!

blue-dotДа се покае пред Мен с „Покаяние с 3-те стъпки” и
blue-dotДа прости на тези, които въздействат вредоносно над него в този момент с „Прошка с 3-те стъпки”.

И повече пейте. Радостно пейте! На Мен Присъствие на Единния пейте и Ми посвещавайте песните си!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния