Въпрос и отговор 50

Кои души ще могат да дойдат във въплъщение
на планетата Земя след Великия Преход

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 март 2017 г.

 

Въпрос: Кои души могат да дойдат във въплъщение на планетата Земя след Великия Преход на новото енергийно и вибрационно ниво?

Отговор: Ще могат да идват във въплъщение на Земята след Великия Преход само души с минимум 98% изчистеност по отношение на всички видове карма, а за някои видове карма и минимум 99% на отработена карма.

Това гарантира сигурност за хората да живеят спокойно, без някой да им се меси отстрани вредоносно. Всички мрежи на илюзията ще са без достъп до тези хора достатъчно чисти, които са въплътени на планетата да живеят в Златния век!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния