Въпрос и отговор 49

Прошка с човек, загубил чистотата си

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 март 2017 г.

 

Въпрос: Какво се случва с енергията, когато в Духовната практика „Прошка с ближен” участва човек, който е загубил своята чистота? Забелязва се, че при прошка с такива хора тече енергия и те се включват в тази Духовна практика охотно.

Отговор: Всичко е наред, когато има карма за преобразуване към този, който е загубил своята чистота.

Например А има карма към Б, който вече е загубил своята чистота. Когато А си прави прошка с Б, А губи енергия, но тя се насочва за преобразуване на отрицателната му карма към Б. Това, че Б след това прибира тази енергия, е без значение. И да не беше Б загубил своята чистота, пак при него щеше да отиде тази енергия на А, понеже така се уравновесява везната. Но когато кармата на А към Б се преобразува, тогава, ако пак се прави прошка, е напразна загуба на енергия.

А и винаги вече човек е нужно да е напълно покрит, когато прави лично прошка с някого, ако иска да запази своята чистота.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния