Въпрос и отговор 47

5+1 най-важни условия за възстановяване и възвръщане към живот
и към постепенно до пълно оздравяване

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 март 2017 г.

 

Въпрос: Кога настъпва оздравяване след тежко боледуване или след инцидент и какво е нужно и най-добре да прави човекът, за да се възстанови?

Отговор: Когато човек е боледувал продължително време или е пострадал при инцидент от каквото и да е естество, след като достатъчно се е покаял, за да се преобразува кармата му, която е първопричината за даденото заболяване или инцидент, или в мъки и страдания от всякакъв вид я е отработил почти напълно, тогава идва ред да се включи оздравителният и възстановителен процес.

Ако заболяването е било много тежко, ще последва дълъг възстановителен период на възвръщане към живота. Възстановяването трябва да е бавно и малко по малко, за да издържи физическият храм на натоварването.

Има 5+1 най-важни условия за това възстановяване и възвръщане към Живот в добро здраве на Дух, Душа и тяло и към постепенното до пълно възстановяване на физическото тяло:

Първото най-важно условие е човек да заспива вечер най-късно по време на залеза, без изключение.

Тогава ангелите-лечители на Арх. Рафаил имат нужното им време до полунощ да работят по четирите низши тела на човека за тяхното постепенно обновление и изцеление.

(Бележка на Росица Авела: Ангелите-лечители работят по изцелението на телата човешки до полунощ. Важен е астрономичният час. При лятно часово време работата на ангелите-лечители по изцелението на хората следователно продължава до 1ч. през нощта.)

Второто най-важно условие е човек винаги да е максимално изправен през деня, с изпънат до болка гръбначен стълб да седи и върви, за да може заделената за изцелението му енергия да тече през него по главната енергийна ос през деня и да захранва всички енергийни центрове – чакрите, за да укрепва здравето, което му е отработено през нощта от ангелите, докато е спал.

Третото най-важно условие е човек да се движи и да върви, когато това стане възможно, всеки ден навън на двора, а може и извън имота по пътя. И все повече да се разхожда, и по-надалеч да стигат разходките му с всеки изминал ден, като постепенно, бавно и полека увеличава разстоянието.

Четвъртото най-важно условие е човек да бъде постоянно благ, усмихнат, лъчезарен, в Радостта и с най-голяма благодарност към Мен, и с Божествена Любов най-чиста към Мен и към всички Същества на Светлината от Йерархията на Светлината, които са се наели да му помагат.

Петото най-важно условие е пеенето на песните от сайт ЕДИНЕНИЕ* за тези, които ги знаят, или пеенето на песни, които са с текст, който помага на Душата да се извиси към Висшите Небесни селения и с мелодия, от която на човек му става леко и радостно на Душата.
Пеенето на тези песни е най-бързата връзка на човека с Висшите октави и пребиваване в състояние на най-чиста Радост и Божествена Любов, заедно с всички ангели небесни, които ги пеят с него. Това води до приумножаване на Радостта и Божествената Любов, което е изключително важно за изцеление, възстановяване и подмладяване, тъй като в процеса на възстановяване протича и процес на регенерация на клетъчно ниво на физическото тяло – на обновяване на всички клетки, изграждащи тъканите, органите и системите, следователно цялостно обновление се извършва.
Още нещо искам да кажа относно пеенето – то е изключително важно условие за добро и качествено възстановяване, тъй като е като катализатор на възстановителните и оздравителните процеси. Пеенето засилва ефекта от тези процеси многократно и увеличава имунитета и естествените защитни сили. На всички нива на всичките низши тела имунитетът и естествените защитни сили се увеличават многократно.

Когато се отработи минимум 98% (а за някои видове карма минимума е 99%) от който и да е вид карма, който човек има и е дошло времето й да се отработи, при него стартира такава възстановителна програма, стига да има нужния енергиен ресурс/резерв за това.

За да протече успешно този процес, трябва да са налице тези 5 условия.

Всяко от тези 5 условия е много важно и слабото изпълнение или пълното пренебрегване на което и да е от тях води до затормозяване на възстановителните и оздравителни процеси.

А ако се пренебрегват 2 или повече от тези условия или всички те слабо се изпълняват, тези процеси могат дори и да се преустановят, тъй като тогава биха липсвали условията за тяхното провеждане.

Има още едно условие, което подпомага общия процес на спасение, изцеление и възстановяване, следователно подпомага извършването на всичките 5 условия. Това е пиенето на вода. Поемането на повече вода помага за отвеждане на физическо ниво от физическото тяло на всичко отрицателно и на всички токсини.

Когато водата се пие като билков чай, силата й се увеличава, ако е обикновена вода.

Живата вода има своя собствена Сила велика, без да се включва в състава й каквото и да е друго.

Разбирате колко важно нещо ви казвам, нали?

Благославям ви мили Мои деца, всеки ден да сте успешни в изпълнението на тези 5+1 условия!

 

Въпрос: Ако тези възстановителни процеси бъдат спрени поради слабото изпълнение на всички 5+1 условия или поради неизпълнение на 2 или повече от тях, какво е нужно да се направи, за да се поднови оздравителния и възстановителен процес?

Отговор: Човек искрено и от все сърце да се покае пред Мен и да изиска, искрено да поиска и да помоли да се поднови оздравителният и възстановителен процес при него. А след това да е много внимателен точно да следва тези 5+1 условия, които улесняват и ускоряват процеса на неговото изцеление и спасение от капаните на илюзията.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

под линия

* Бележка на Росица Авела:

На сайт ЕДИНЕНИЕ към момента е даден само текстът на тези песни, тъй като Свише бе указано от сайта да се отстранят звуковите им файлове. В момента се подготвя нотирането на песните, което ще бъде публикувано при първа възможност.

Песните се пеят с много радост на срещите и там участниците научават мелодията.