Въпрос и отговор 44

Какво да се направи, когато някой почувства нещо недобро,
докато извършва Духовната практика „Прошка”

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 14 март 2017 г.

 

Въпрос: Как е най-добре от Господна гледна точка да постъпи човек, когато прави виртуална прошка с някого и почувства нещо недобро?

Отговор: Радвам се, че някои хора зорко следят какво се случва и задават въпроси, за да са наясно какво се случва и да могат да се предпазват занапред.

В такива моменти най-доброто е веднага да се прекъсне каквото и да се прави като работа в духовността и да се поиска помощ Свише за поправяне на положението, каквото и да се е случило и каквито и да са причината и първопричината за това.

В случая с извършването виртуално на Духовната практика „Прошка”, без значение в кой неин вариант – „Прошка с ближен” или „Прошка с другите”, когато човек се почувства дискомфортно или зле в каквато и да е степен, най-доброто е следващият път, когато почувства отново нужда да направи прошка с този същия човек, да извърши Духовната практика „Прошка с трите стъпки”.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния