Въпрос и отговор 43

Успех, постигнат с методите на мрежите на илюзията

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 12 март 2017 г.

 

Въпрос: Поради каква причина нещо, което е указано Свише и човек дълго време се опитва да го постигне, но все безуспешно, му се удава да го направи, когато влезе в мрежата на тъмнината и подходи с нейните методи?

Отговор: Причината е понеже успехът е постигнат със сила от мрежата на тъмнината. Тогава противодействието се прекратява, тъй като липсва възможност за отработване на Божествени качества, когато човек е в илюзията и с нейните методи действа и постига успехи. Такива успехи са илюзорни и са всъщност най-големият провал. Но ако човек се покае и осъзнае, провалът може да се превърне в голям успех.

 

Въпроси:

Грешно ли е от Твоя гледна точка, Мили Татко Единни, да се постъпва по този начин?

И оправдано ли е от Господна гледна точка човек да влиза в мрежата на тъмнината и с методите на мрежата на тъмнината да подсигурява постигането на указаното му Свише, когато е видно, че се проваля опит след опит и успеваемостта е много ниска?

Отговори:

Да, грешно е да се използват методите на илюзията.

Без каквото и да е допущение сте от Моя страна да бъде правено това. Истинският и най-ценен успех за всеки Светъл, Жив човек е да успее в изпълнението на указаното Свише само и единствено с методите на Светлината! Нужно е така да се извиси човекът в Светлинната мрежа и да се засили и да се изчисти кармично, че да успява с лекота всяка Моя препоръка да изпълнява и всяко противодействие да се стапя пред неговия взор и Устрем, Вяра и Воля Божия в него! Така постигнатият успех е истинският успех!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния