Въпрос и отговор 42

Какво се случва, когато някой член на група
премине, макар и временно, в мрежата на тъмнината

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 12 март 2017 г.

 

Въпрос: Каква е причината понякога един или няколко от членовете на дадена група – за работа в духовността, в семейството или на работа, да започнат да се държат зле с останалите или с някои от тях, например да са язвителни, груби и т.н.?

Отговор: Когато един от членовете на някоя група/екип/общност бъде завладян от тъмнината и влезе в мрежата на тъмнината, макар и временно, по-слабите членове на тази общност много лесно го последват. Това е така, понеже противодействието срещу тях от страна на силите на илюзията се засилва, за да бъдат извадени от Светлинната мрежа, тъй като в такъв момент това по-лесно се получава. А след това те могат да останат в тъмнината за по-продължително време и да им е по-трудно да се върнат в Светлинната мрежа.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния