Въпрос и отговор 48

Кога Прошката е качествено направена

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 март 2017 г.

 

Въпрос: Как може да разбере човек кога Прошката с трите стъпки е станала качествено?

Отговор: Такава, а също и която и да е друга прошка е качествена, когато човекът почувства прилив на енергия в себе си, след като я направи. И колкото повече време идва към него и тече тази енергия, а също и в какъв обем – какво количество – колкото повече, толкова по-добре значи се е получила прошката.

Когато човек успее искрено да прости, е добре, но когато го направи, изпитвайки Божествена Любов към този/тези, на когото/които прощава, и моли и Господ да му/им прости, тогава приумножението на енергията, която се взема от съответната мрежа на илюзията или от нейния създател, за да се възстановят на човека щетите с лихвите, е от съвсем друга величина.

А лихвите са още по-големи, в още една степен/порядък по-високо, когато човек преди прошката, веднага щом му се случи нещо:
1) искрено се покае пред Мен и
2) прошка от Мен поиска за всичко, което е съгрешил във всички времена, че така се е подредил, и
3) Ми възблагодари.

И след това да направи тези три стъпки на Прошката от все сърце и душа.

Когато Прошката с трите стъпки се направи така, човек влиза в Радостта, на душата му олеква и влиза в състояние на Мир и Покой.

Така че човек много добре може да прецени как се справя и да усети какъв е ефектът от Прошката с 3-те стъпки, когато я прави.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния