Въпрос и отговор 38

Моментът на излизане на кармата за отработване

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 28 февруари 2017 г.

 

Въпрос: Какъв е този момент, когато една карма излиза и вече е достъпна за отработване, а все още не се е проявила в живота? Това означава ли, че в този момент с относително минимални усилия можем да се избавим от бъдещи неприятности и как?

Отговор: Да, точно това означава и Дар ви е дарен този момент със сърбящите бенки. Когато ви засърби бенка:

1-во – веднага се покайте пред Господа и направете Духовната практика на 12-те поклона (виж във въпрос и отговор „Кога сърбят бенките”) за генерално опрощаване на всичко съгрешено във всички времена, което излиза за отработване в този момент.

И 2-ро – Направете Прошка с 3-те стъпки (виж във въпрос и отговор „Отказ от насилие”).

Простете на всички, които са сътворили тази карма, която става достъпна за отработване в този момент, без значение към коя мрежа принадлежат, включително и към Светлинната мрежа, без значение кои са те, включително и вие самите!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния