Въпрос и отговор 63

Достигане на определен праг от процентите на отработена карма

Въпроси и техните отговори, дадени от Присъствие на Единния на 24 февруари 2017 г. и на 1 март 2017 г.

 

Въпрос: Известно ни е вече, че при отработването на кармата се минава през няколко прага или степени и това се случва при достигането например на 25%, 50%, 75%, 90%, 95% и 98%, и че тези прагове са различни при отработването на различните видове карма. Въпросът е:

Когато процентът на отработената карма достигне някой от тези прагове, например 75%, без значение от какъв вид е кармата и към кого, какво се получава в резултат на това в живота на човека? А при достигането на останалите прагове – 25%, 50%, 90%, 95% и 98%?

Отговор: Активират се за въздействие върху човека определен вид от силите на илюзията от съответните мрежи, с чиито представители човекът е в кармична връзка, когато този тип карма стане активна за отработване.

В резултат животът на човека преминава от едно ниво на трудност на следващото.

При достигането например на ниво на отработена карма от 75%, което е ¾ от целия обем натрупана карма, човекът получава по-голяма защита, тъй като на това ниво, както и на всяко друго достигнато ниво в отработването на кармата, се изключват даден клас/разред от съществата в мрежите на илюзията, които могат да се намесват и да вредят.

При достигане на по-високите прагове от проценти на отработена карма, например 90%, човек може да почувства, че му е по-леко от преди, тъй като при достигнато ниво на отработена карма от 90% има забрана за неограничен достъп на повечето от представителите на силите на илюзията до него (до съответния човек), т.е. достъпът до 4-те низши тела на човека е частично ограничен, а след достигането на 95% – още повече.

При достигане на 98% достъпът на силите на илюзията до човека е прекратен, но съществува възможността човекът да поема от същия вид карма от своите ближни, за да им помага. Това обаче може да бъде и опасно, ако човек се подлъже да осъди някого, който има този вид карма, понеже тогава той си сътворява нова карма от същия вид – натоварва се кармично със същия вид карма, от която са му останали 2%. Така че бъдете без осъждане към когото и да е!

 

Въпрос: Какво е най-добре от Господна гледна точка да предприеме човек, за да премине възможно най-безопасно през съответните прагове и взаимодействие с различните по вид сили на илюзията, и от най-голяма полза да му бъде?

Отговор: Най-доброто е да им прощава от все сърце и душа чрез Прошката с 3-те стъпки, след като първо пред Мен – Присъствие на Единния се е покаял чрез Покаянието с 3-те стъпки.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния