Въпрос и отговор 26

Прошка с който и да е, който е без познаване и следване на Учението,
давано от Присъствие на Единния на страниците на сайт ЕДИНЕНИЕ

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 17 февруари 2017 г.

Въпрос: Как е най-добре да си искат и дават прошка хората помежду си, когато единият от тях е без познаване и следване на Учението, публикувано на сайт ЕДИНЕНИЕ?

Отговор: Прошка могат да си искат и дават двамата със следните слова:

1-ви човек:

„Прости ми ……… (малкото име), всичко съгрешено във всички времена!”

2-рият човек отговаря:

„Прощавам ти ………. (малкото име), от все сърце и душа!”

1-вият човек:

„Благодаря Ти, Господи, за Милостта и за помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!”

След това се сменят и произнасят същото.

И това би било добре да са словата на Прошката с който и да е друг човек, който е без да следва Учението, давано от Мен – Присъствие на Единния, и публикувано на сайт Единение сега, в тези времена.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

Въпрос и отговор 31

Отговори на въпроси по темата

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 8 август 2017 г. на допълнителен въпрос по темата „Прошка с другите”

Читател зададе на полски език въпрос на сайта дали може и е добре от Господна гледна точка мислено да се прощава, като се визуализира човека, който не знае и не прилага в живота си Учението, давано на сайт ЕДИНЕНИЕ, като се използва новата формула, дадена за прошка, понеже Духовната практика „Прошка с ближния” е предизвиквала и у двамата раздразнение?

Отговор: Да, освен наяве – лице в лице, е възможно да се прощава и мислено. В този случай човекът, който иска прошка, си представя как другият човек му отговаря, като му прощава, а след това си представя как другия човек му иска прошка с думите на краткия вариант, а той от все сърце му прощава.

Този кратък вариант за Прошка се използва в случаите, когато вторият човек е без познаване и прилагане в неговия живот на Учението, давано на сайт Единение. Използва се и в случаите, когато поради ред причини има неприемане към словата на Духовната практика „Прошка с ближния”, и на първо място поради причината, че липсва как да има приемане и положителни емоции при извършване на Духовната практика „Прошка с ближния”, ако този, с който се извършва, е извън определението за ближен човек.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния