Въпрос и отговор 25

Упоменаване на представители на илюзията

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 февруари 2017 г.

Въпрос: Има ли начин човек, който е в Светлинната мрежа, да успее да съхрани енергията си в пълнота, когато упоменава по време на разговор някой човек (фирма или институция), който е представител на която и да е от мрежите на илюзията? Понеже се оказа, че ако избегне да изговаря името на този човек (фирма или институция), който се намира в някоя от мрежите на илюзията, това понякога не е достатъчно, тъй като дори чрез собствените си мисли и чувства, насочени към такива хора, фирми или институции, човек се свързва енергийно с тях и може да загуби част от своята Божествена енергия и тя да премине в съответната мрежа на илюзията.

Отговор: Да, има начин – когато го прави, без да влага мисли и чувства към този човек, фирма или институция, а е равен и само съобщи факта, поради който му се налага да го/я спомене, и след това веднага премине на друга тема, над която да мисли, и да работи нещо, което да заеме цялото му внимание.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния