Въпрос и отговор 5

Гледане на слънцето

16 февруари 2017 г.

В дните около Зимното Слънцестоене през декември 2016 г. зададох на Присъствие на Единния следния въпрос:

Гледането на слънцето безопасно ли е в настоящия момент? Понеже усещам, че дори когато то изгрява, е много силно и се чувствам дискомфортно, съвсем различно от преди?

Отговор: Вече е опасно да се гледа Слънцето.

Тази информация е нужно да бъде оповестена на сайта и поместена в текста на срещата в околностите на Бургас 2012 г.

Това, което бе много полезно и препоръчително да се прави в предходните години относно гледането на слънцето по време на изгрева, вече е вредоносно. Времето за приложение на тази препоръка приключи.

Знаете, че времената по време на преход се сменят все по-бързо и че времето, в което живеете в момента, накъсява, и условията за живот на планетата се променят. Вие вече живеете в тези забързани времена на промени, когато даваните указания са за точно определено време, през което е много ценно те да бъдат следвани точно и в пълнота, понеже след като времето за изпълнението им изтече, вече е безсмислено или дори вредно да се продължава тяхното изпълнение.

Всеки Жив човек, който достигне до сайт ЕДИНЕНИЕ и следи новостите, има шанса да се сънастройва и чувства добре, когато живее в синхрон с настъпващите промени, които биват своевременно оповестявани.

Опасността от гледането на слънцето идва от различни страни и резултатът е все много вредоносен:

1) Лъчението на Слънцето вече е различно и все по-опасно ще става занапред. Идва времето, когато който иска да е здрав трябва да избягва да се излага на слънце и е нужно да ходи с покрита кожа, т.е. с дълги панталони мъжете и с дълги рокли жените и с дълги ръкави на ръцете и шапки или кърпи на главите, които да пазят и кожата на лицето, и косата. Това е на 1-во място.

2) Ако човек пропусне добре да се покрие, докато гледа слънцето, и по време на гледането се отвори към Бога, благодарейки на Прелюбимия Хелиос, на Бога и на Отца, при определени условия има опасност да загуби своята чистота (виж 5-те Правила-напътствия за опазване на чистотата (Отстранен документ)).

3) Човек дори и добре да се е покрил и само очите му да са открити, докато гледа към слънцето, промененото лъчение на слънцето е вредоносно за зрението и може да го увреди.

Така че вече е без нужда да търсите място и възможности за гледане на слънцето.

Други са вече нуждите на момента:

1) да се покайва човек от все сърце и душа за всичко съгрешено във всички времена пред Господа и пред Бога;

2) да прощава на всеки всичко съгрешено от все сърце и душа, да помоли Господа и Той да му прости и на Господа от все сърце и душа да възблагодари и

3) да живее в спазване на Господните Заповеди и Закони.

Освен това, много е добре човек да се разхожда сред природата рано сутринта и да поема праната, като вдишва дълбоко и пребивава в състояние на тиха вътрешна радост. И да се поспре точно на изгрев слънце, да се покрие и да произнесе призива към Прелюбимия Хелиос, а също и да възблагодари на Господа и на Бога за всичко такова, каквото е, и да помоли помощ Свише да му се дава през деня, за да са доброплодотворни във и за Светлинната мрежа на планетата Земя всичките му мисли, чувства, слова и дела.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния