Въпрос и отговор 4

Превръщане в Светлина на отрицателната карма от грешни мисли, чувства, слова и дела

06 януари 2017 г.

Вчера получих въпрос, който отправих към Присъствие на Единния Отец: Стартира ли вече времето на ускоряване на връщането на карма на плана на мислите? Имаме ли нужда от нова Духовна практика, подобна на Духовната практика „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”, и най-вече от нова молитва, с чиято помощ да получим Твоето, на Теб Мили Татко Единни, опрощение на греховете и отрицателната карма на плана на мислите?

Отговор на Присъствие на Единния: Ускорява се времето, отредено ви да се отработва отрицателната карма по всички направления и нива! Бавно и полека, но се ускорява постоянно, бес прекъсване и бавене или спиране в някое положение, като се достигне, както се случваше досега в предходните времена.

Духовната практика относно превръщане в Светлина на отрицателната карма със Словото е много добра и най-доброто е тя да се употребява вече генерално – относно грешните мисли, чувства, слова и дела.

 

Духовна практика
„Покаяние относно грешните мисли, чувства, слова и дела”

06 февруари 2017 г.

Същността на тази духовна практика се изразява в покаяние и искане на прошка от Господа и Бога и помощ за поправяне на погрешните и илюзорните мисли, чувства, слова и дела и заменянето им с правилни от Господна гледна точка мисли, чувства, слова и дела, които създават съвършени Божествени образци.

Нужно е всеки ден да се прави „Духовна практика на 12-те поклона”, по време на която човек смирено да се покайва и да иска прошка от Отца относно всичко съгрешено във всички времена, когато, където и спрямо когото и да било, като каже от все сърце и душа на всеки поклон:

 

„Покайвам се, Господи, прости всичко съгрешено във всички времена!” – докато се навежда надолу,

„Благодаря Ти, Господи, относно Твоята огромна Милост към мен ...... (малкото име) и към цялата планета и Живия Живот на нея!” – докато се исправя, и

„Любя Те, мили Татко Единни!” – докато вдига ръцете си нагоре,

и веднага след като се направят 12-те поклона, допълнително да се каже:

„Господи, покайвам се от все сърце и душа!
Прости всичките ми грехове
и прости всичките ми грешни мисли, чувства, слова и дела,
които допусках поради липсата на ученост, от суета,
нарочно или бес да се усетя,
във всичките ми въплъщения досега.

И ми помогни, Господи, да се науча
да допускам до себе си само мислите и чувствата, които
моята Висша Част, моят Отец Небесен Господ Алфа
и Ти, мили Татко Единни, ми отправяте, когато е нужно.
И ми помогни, Господи, да се науча
правилно да говоря в бъдеще – спасително по отношение на моята душа
и на душите на всички, до които достигат моите слова!
И ми помогни, Господи, да се науча
да върша само правилни от Твоята гледна точка дела,
които са доброплодотворни в и по отношение на Светлинната мрежа!

И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, относно Твоята бескрайна Милост към мен!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!”
(Поклон)

Присъствие на Единния