Въпрос и отговор 15

Да се приема всяко нещо

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 януари 2017 г.

 

Въпрос: Истинно или погрешно е схващането, че човек трябва да приеме нещо, което е болезнено за него и да остане равен и в Радостта, за да намали шанса то да се случи, например, че някой негов близък може да направи прехода?

Отговор: Истинно е схващането, че човек трябва да е в състояние да приема всяко нещо! Тогава каквото и да е то, ако е „неблагоприятно” – се превръща в благоприятно и се смекчава ефектът му върху човека, съразмерно на степента на приемането му, включително до степен да го отмине даденото нещо, без въобще да се случи*.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

 

blueline

* Бележка на Росица Авела: например близкият човек да остане жив.