Въпрос и отговор 14

Прескачане на ограда

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 януари 2017 г.

 

Въпрос: Какво се получава в енергия и какъв е ефектът при прескачане на оградата на някой имот – например собствения, тъй като човекът си е забравил ключа? Какво е най-добре от Господна гледна точка да се прави в такива случаи?

Отговор: Когато това се наложи, би било добре да се направи следното:
blue-dotпърво – да поиска прошка Свише да му се даде, че е забравил ключа (ако имота е негов или в негово временно владение, например живее там под наем) или че му се налага да влезе в чужд имот без ключ (само в извънредни случаи и ситуации);
blue-dotвторо – да прости на всички сили на илюзията и на техните помагачи от които и да са мрежи на илюзията, и на техните създатели, заради чиито вредоносни действия му се налага да прескача оградата; да Ме помоли и АЗ СЪМ Присъствие на Единния да им простя и от все сърце да Ми възблагодари;
blue-dotтрето – да Ме помоли на фин план да се съгради врата на имота, в който се налага да влезе – над оградата, точно на мястото, където ще се прескача, и да се поблагодари за помощта Свише за новата енергийна врата.

Чак тогава е добре да се влезе в имота точно от това място и е без вредни последици преминаването, когато се прескача оградата и се използва новата енергийна порта.

Ако се пропусне да се направи всичко това, тогава се нарушава естествената защита на дома и това води до разкъсване на фините тела на този, който прескача, по същия начин, както той разкъсва защитата на дома, като преминава през нея. Това, което се получава на фин план, може да се оприличи на следното действие на материален план – човек да мине през оградата, използвайки материалното си тяло за целта – то ще се разрани, нали?

Когато на някого му се наложи да мине през нечия ограда по спешност по молба на собственика на имота, тогава всичко е наред и човек остава здрав на фин план. Това е така, понеже когато собственикът на имота му разреши такова или каквото и да е друго преминаване, на фин план веднага се съгражда енергиен портал за преминаване в имота.

Такъв енергиен портал е кратковременен – за еднократно преминаване или за неколкократно преминаване на 1 или няколко човека, ако се наложи по спешност, но когато се иска и моли за допущение Свише той да бъде съграден, понеже е без знанието и съгласието на собственика, е добре да се каже за колко време ще се ползва и от кои хора (т.е. от кого). И да се възблагодари за помощта, дадена Свише.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния