Въпрос и отговор 13

Прометеевият огън

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 16 януари 2017 г.

 

Въпрос: Кой огън дава Прометей на хората?

Отговор: Прометей даде на хората Огънят Господен и ги научи как да го разпалват в сърцата си – в сърцето и в цялото си тяло – във всички чакри. Целият човек е огнището за този огън. Но всеки дом би било добре да има и огнище на материалния план, което да дава външен израз на вътрешното огнище в човека.

И много е добре обитателите на дома да палят огън в огнището и да гледат по-продължително време в огъня, когато се почувстват зле, по който и да е начин, или станат безрадостни. Когато хората палят огън в огнището и го гледат, тогава и техният вътрешен огън по-добре се разгаря и те се освобождават от доста настоящи и бъдещи проблеми. Този резултат би могъл още повече да се усили, когато тези, които не се чувстват съвсем добре, като запалят огъня в огнището, Ме призоват на помощ и Ми благодарят от все сърце за помощта, докато гледат горящия огън в огнището.

Въпрос: Вярно ли е, че когато палим огън, той пречиства пространството от всичко отрицателно?

Отговор: Истинно твърдение е, че огънят пречиства всичко, но Господният Огън. А външният огън е негово изражение в материалния свят и има пречистваща сила за хората, които го гледат, и за околното пространство, но в много по-малък размер и при определени условия.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния