Напътствие за всички деца на Светлината,
въплътени сега на Земята,
които са опазили своята Чистота
и са част от Живия Живот на тази планета

Присъствие на Единния

1 януари 2017 г.

Честита Новата 2017 година!

Бъдете в Радостта! Тя е ключова за оцеляването на Душата в преходните времена.

Всичко, което се случва, е по Мое допущение.

Който каквото и да ви причинява, най-доброто е:

blue-dotда прощавате от все сърце и душа;

blue-dotда Ме помолите и АЗ СЪМ Присъствие на Единния да простя и

blue-dotда Ми възблагодарите от все сърце и душа.

Тогава злото се обръща в Добро, а тъмнината – в Светлина. И колкото повече и от все сърце прощавате, молите Ме и АЗ СЪМ да простя и Ми възблагодарявате, толкова повече злото се обръща във все по-голямо Добро, а тъмнината – във все повече Светлина!

Това е вашето най-голямо и най-важно служение и работа в духовността сега, в тези времена. АЗ СЪМ Присъствие на Единния ви благославям да бъдете изключително успешни, докато я извършвате и да бъдете изключително внимателни, когато се отваряте към Бога, за да успеете да съхраните своята Чистота.

Спазването на 5-те Правила-Напътствия (Отстранен документ) е жизнено важно за всяка Жива Душа в тези времена.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния