Въпрос и отговор 8

Връзката майка-абортирано дете

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 декември 2016 г.

 

Въпрос: Когато една жена направи аборт, след това енергийна връзка с душата на нероденото й дете има ли? Запазва ли се тази връзка и колко дълго време трае тя? Има ли начин жената да се освободи от тази енергийна връзка?

Отговор: Да, има. Колко дълго време се запазва тази връзка зависи от това дали детето ще отиде в ново въплъщение на друго място. Ако душата на такова дете остане без да се въплъти отново – връзката с майката, която го е абортирала, се запазва до края на нейното въплъщение и създава условия в следващото й въплъщение отново да са заедно.

Ако душата влезе в друго въплъщение и се роди в друго семейство, при друга майка, тази връзка се прекъсва.

За всеки случай се преценява какво да бъде решението. Кармичното Ръководство взема решението, като изслушва Висшето АЗ СЪМ Присъствие на майката, направила аборта, Висшето АЗ СЪМ Присъствие на абортираното дете и техните желания, а също и мнението на техните Учители на фин план от Йерархията на Светлината се изслушва и се преценява кое е най-доброто от Господна гледна точка за всички.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния