Въпрос и отговор 7

Оползотворяване на времето

Въпрос и неговият отговор, даден от Присъствие на Единния на 7 декември 2016 г.

 

Въпрос: Кое е това, което ми е трудно да видя, чуя или разбера, а ми е нужно в този момент?

Отговор: Че времената вече започват да се менят все по-бързо и това, което е било, вече е безвъзвратно отишло си, а новото (време) е тук и сега за все по-кратко време и то трябва да се използва пълноценно, да се свърши максимално много работа!

Нужно е да се научите да улавяте всеки миг и да го оползотворявате по най-добрия от Господна гледна точка начин, като се стараете да живеете в спазване на Моите Заповеди и Закони и да обмисляте действията си преди да правите каквото и да е, вместо след това да се питате дали сте сгрешили и как да се поправя положението! Добре би било да помните това, което ви указах сега.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния