Благослов от Присъствие на Единния

8 октомври 2015 година

АЗ СЪМ Присъствие на Единния поздравявам с петия рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ всички негови читатели и последователи на Учението, което Йерархията на Светлината дава чрез него.

И ви Благославям, мили мои деца, постоянно да пребъдвате
blue-dotв Радостта,
blue-dotна 100% в Светлинната мрежа на планетата Земя
blue-dotи в най-голяма чистота на всичките си тела!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния, с Любов безгранична даряващ Живия Живот!

 

картина

 

Посланието-Картина е дадено от Владичица Нада за 5-тия рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ.

 

 

Честит 5-ти рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ!

Стих-напътствие за деня от 5 юли 2015 г.

 

Всеки, който трудности срещне

от каквото и да е естество,

най-добре е да се стегне и на себе си да изрече

със сила в гласа:

1, 2, 3,* буден/будна бъди!
1, 2, 3, здрав/здрава бъди!
1, 2, 3, в Радостта бъди!
1, 2, 3, щастлив/щастлива бъди!
1, 2, 3, .............. (според нуждата на момента и трудността**)!
1, 2, 3, в Бога бъди!
1, 2, 3, в Божиите Сила и Огън бъди!
1, 2, 3, благодаря Ти, мило мое Висше АЗ СЪМ Присъствие, за помощта!
1, 2, 3, аз съм добре, всичко при мен е наред и в Новия Ред, даден ни от Отца!
1, 2, 3, на Отца горещо възблагодари!
1, 2, 3, благодаря Ти, Господи, за помощта! Благословен бъди, сега и завинаги и вовеки!

 

blue line

* Повтарящата се във всеки стих фраза „1, 2, 3” е код за достъп до ново начало на физическия план в материалността, където живеем, с помощ от Бога за Добруване и с все по-силна Божествена Любов.

** Например:

1, 2, 3, болката в ...... да се прекрати и я забрави!
1, 2, 3, причината и първопричината за болката/за болестта да се преобразува в Светлина!

Или:
1, 2, 3, причината и първопричината за трудността за ........ да се разтвори сега, в моето покаяние към Отца!
1, 2, 3, прости ми, Татко Небесни, всичко съгрешено във всички времена!
1, 2, 3, покайвам се от все сърце и душа!
1, 2, 3, ......
Всеки може да продължи по този начин както сърцето му повели.

Росица Авела