Благослов

Присъствие на Единния

1 януари 2015 г.

Мили мои деца на Светлината,

Честита да е Новата ви 2015 година, да е Доброплодотворна и в Божествен образец да се превърне начинът ви на живот!

Божествените Светлина, Мъдрост, Сила и Любов, Радост, Мир и Хармония да ви изпълват и Огънят на Живия Живот буйно във вас да гори!

Успешно и с лекота да протичат процесите на преобразуване на отрицателната карма и на трансформацията на вашите тела и сънастройването ви с измененията на планетата Земя!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния ви Благославям сега!

АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

Напътствие

На новото енергийно и вибрационно ниво на планетата могат да се чувстват щастливи и да бъдат здрави тези, които много се трудят и са в радостта, докато го правят.

Постоянният най-висококачествен и доброплодотворен труд, извършван в положителен сънастрой и с благодарност и благослов на уста, е спасителен пояс за всички ви тук и сега, в тези времена.

А също и извършването на:
blue-dotДуховната практика „Покаяние и Прошка”, включваща „Духовна практика на 12-те поклона” и „Прошка с ближния”,
blue-dotДуховната практика „Работа върху говора относно превръщането му в Слово” и
blue-dotстрог контрол както върху вашите собствени мисли и чувства, така и над тези, които силите на илюзията се опитват да внасят у вас чрез вашата илюзорна част, вашето его, с целта да ги приемете като свои! Всичките ви мисли и чувства е нужно да са в съгласие с Божествените Заповеди и Закони, а илюзорните да отпращате надалеч, без да им обръщате внимание, и да ги заменяте веднага с такива, които идват от Бога и от които ви е леко и радостно на душата!

Мили мои деца, за вас е спасително приемането и прилагането на Знанието, вложено в Учението, което даваме в тези времена чрез нашия Посланик Росица Авела, на всички нива, за да сте успешни във всичко, което ви казах, че е важно за вас сега, през всеки ден на вашата нова 2015 година, а също и след това!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния