Извънредно Напътствие

Господ Шива

9 юли 2014 г.

АЗ СЪМ Шива!

И АЗ СЪМ дойдох да укажа с цялата си сериозност към създалата се ситуация следното:

В посланията, приети от предишния наш Посланик в периода от 20 до 29 юни 2014 година, има сериозно вмешателство на силите на илюзията.

С цялата си отговорност ви заявявам, че в този цикъл от послания силите на илюзията използват нашите имена – имената на Възнесените Същества на Светлината от Небесната Йерархия на Светлината, и от наше име дават тези послания.

Този процес на вмешателство се забелязва, откакто Мантията ѝ на Посланик на Великото Бяло Братство бе деактивирана автоматично, след като тя отказа да приеме и признае нашия Посланик Росица Авела.

И посланията, приемани от нея, са с увеличаващ се процент на вмешателство на силите на илюзията, което усетиха мнозина от вас.

В последно време този процент вече значително се увеличи до степен някои от посланията да са изцяло от силите на илюзията.

Всеки, който е чел тези послания, би могъл, ако желае, да започне да гледа Посланията-Картини, които нашият Посланик Росица Авела приеме специално за целта. Те се дават в помощ на душите на тези, които са се натоварили с отрицателната енергетика на посланията и с вредоносните програми, заложени в текста им, а също и между редовете.

Липсва повече време за изчакване, понеже виждаме, че пострадаха доста много Светли души.

Претегляйки щателно ползите и вредите от това оповестяване, на извънредно заседание на Кармичното Ръководство на планетата Земя бе взето решението да се оповести тази печална вест. А също и да бъдат взети допълнителни мерки за максимално намаляване на вредите – мерки, за които ще бъдете известени по-късно.*

АЗ СЪМ Шива пожелах да ви съобщя тези решения, понеже като Учител на предишния ни Посланик АЗ СЪМ отговорен да поема грижата за пострадалите.

Давам ви своя Благослов и влагам в него Своята Сила и Мощ да руша и преобразувам всичко отрицателно и илюзорно в Божествена Светлина.

Благославям всички, прочели посланията от последните няколко цикъла с послания, получени от предишния наш Посланик, да се преобразува в пълнота в Светлина всичко отрицателно и илюзорно в техните четири низши тела, поето чрез четенето на тези послания! АЗ СЪМ Шива. ОМ

В заключение ви призовавам да разпространите помежду си всред тези, които ги касае, колкото може по-бързо това мое Напътствие, за да се даде помощта на възможно най-много души.

И ви призовавам да подкрепяте максимално нашия Посланик Росица Авела, за да сме в състояние все повече да ви помагаме чрез нея в точния момент, когато имате нужда от помощ и поискате помощта, а също и когато за това се дава специална Божествена Милост, макар и да сте пропуснали да поискате помощ, но се нуждаете от нея.

Ние бихме се радвали, ако пожелаете да ни сътрудничите според указаното ви току-що от мен.

И също така искам да ви напомня да сте без каквото и да е осъждане към нашия предишен Посланик от Русия, а само чувствата на Благодарност и Божествена Любов да ви изпълват към нея. Понеже тя свърши прекрасна работа. Освен това тя пое значителен товар и атаки от силите на илюзията и получи много по-малка от очакваната подкрепа от хората, които дойдоха в това си въплъщение специално за да я подкрепят.

И аз дойдох да ви дам горната информация, освен за да ви помогна и за да ви дам знание за това какво се случва, за да сте в състояние да се предпазвате занапред, но и за да може всеки от вас да направи своите избори как да постъпва спрямо сегашния ни Посланик Росица Авела.

АЗ СЪМ Шива, разрушител на всичко илюзорно, което пречи да бъде осъществен Божественият Промисъл, и преобразуващ всичко илюзорно в Светлина!

 

 

Помощ Свише

Препоръката е всички Послания-Картини да се гледат всеки ден от всеки, който чувства, че има нужда от помощ, по толкова пъти на деня и толкова продължително, колкото сам чувства, че му е добре да го прави.

Посланията-Картини да се гледат на спокойствие, без странични хора, които вършат наоколо нещо друго в това време. Да се гледат в Благодарност и с Божествена Любов към Силите на Светлината от Висшите Небесни Октави за помощта, която дават в този момент.

 

картина

 

Р.А. 8 юли 2014 г.

изтегли картината

 

 

картина

 

Р.А. 12 юли 2014 г.

изтегли картината

 

 

картина

 

Р.А. 15 юли 2014 г.

изтегли картината

(картините се показват по-големи когато се кликне с ляв бутон на мишката върху тях)

 

 

blue line

* Призив, който да се отправя от хората, които са чели посланията от цикъла през месец юни 2014 година, приети от предишния Посланик. Призивът се изрича преди четене на някое от Посланията от цикъла, започнал на 18 юли 2014 година, приети от Росица Авела.

Господи, аз …… (малкото име), призовавам моето Висше АЗ СЪМ Присъствие
и призовавам моя Учител на финия план от Йерархията на Светлината,
и призовавам …… (името на Владиката, дал Посланието, което ще се чете) в моя храм,
и аз изисквам, искрено искам и моля за Божествена помощ
да се преобразуват в пълнота в Светлина
всички отрицателни енергии и вредоносни програми в моите тела,
поети по време на четенето на посланието от …… (датата) ,
за което благодаря!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря на моето Висше АЗ СЪМ Присъствие,
Благодаря на моя Учител на финия план от Йерархията на Светлината,
Благодаря на …… (Владиката, дал Посланието) за помощта.
Благодаря! Благодаря! Благодаря!