Благослов

Присъствие на Единния

1 януари 2014 г.

Днес АЗ СЪМ Дар ви дарявам Своето Благословение – на всички устремени към Бога деца на Светлината.

Бъдете Благословени!

АЗ СЪМ ви Благославям да пребивавате в състояние на Мир и Хармония, в Радостта, в Благодарност и Божествена Любов и пребивавайки във всички тези състояния, да бъдете с приемане към всекиго и всичко.

Благославям ви и да създавате Божествени образци с това, което правите, работейки и в духовността, и в материалността – да създавате Божествени образци чрез всяка своя мисъл, чувство, слово и във всичките си дела.

АЗ СЪМ Присъствие на Единния

ОМ

 

Пояснение:

Този Мой Благослов към вас обхваща в себе си почти всичко, което ви е нужно на този етап. Понеже, за да създадете Божествен образец, значи сте направили правилния от Божествена гледна точка избор как да действате.

А като правите правилния от Божествена гледна точка избор как да действате, вие запазвате своята чистота от една страна, а от друга – увеличавате благата си карма с добрите плодове от правилните си дела.

Благата ви карма ще ви помогне с лекота да преобразувате всяка ваша отрицателна карма, когато дойде моментът да се отработи. И това също ще бъде Божествен образец, който да последват всички.

Божествени образци можете да създавате само когато в своя живот следвате Моя Закон – Закона на тази Вселена, и използвате всички Божествени качества и добродетели, които притежавате. Използването на всички Божествени качества и добродетели, които притежавате, от своя страна ви помага да отработите и да се сдобиете и с други Божествени качества и добродетели.

А Божествените си качества и добродетели можете да използвате тогава, когато сте с извисено съзнание и в сънастрой с Висшите ефирни октави на Светлината, чувствайки единството си с Единното Мое Творение!

АЗ СЪМ Присъствие на Единния