Господ Алфа

1 януари 2011 г.

АЗ СЪМ Алфа, вашият Отец Небесен.

Идвам в днешния ден, за да дам на всички ви Моята Бащина Благословия.

Бъдете в Радостта!

Бъдете в Любовта Божия!

Бъдете Мъдри!

Бъдете Хармонични и Умиротворени!

Бъдете щастливи творци на бъдещето на тази планета!

АЗ СЪМ Алфа, с Любов към всички мои деца.