Календар на събитията
в българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
в 2024 година

Януари 2024

01. Бащина препоръка от Единния Отец от 01 януари 2024 г.

15. Мисъл 333 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 12 януари 2024 г.

23. Мисъл 334 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 22 януари 2024 г.

Февруари 2024

03. Мисъл 335 от Висшите Октави на Светлината от Господ Сурия, 03 февруари 2024 г.

17. Мисъл 336 от Висшите Октави на Светлината от Господ Санат Кумара, 16 февруари 2024 г.

26. Мисъл 337 от Висшите Октави на Светлината от Свети Илия, 26 февруари 2024 г.

28. Мисъл 338 от Висшите Октави на Светлината от Маха Чохан, 28 февруари 2024 г.

29. Въпрос и отговор 162, Притеснение, част 1, 08 юни 2022 г.

29. Обновен и допълнен Въпрос и отговор 18, Временните поражения

Март 2024

01. Въпрос и отговор 162, Притеснение, част 2, 08 юни 2022 г.

02. Въпрос и отговор 162, Притеснение, част 3, 08 юни 2022 г.

03. Въпрос и отговор 162, Притеснение, част 4, 08 юни 2022 г.

05. Мисъл 339 от Висшите Октави на Светлината от Господ Елисейя, 02 март 2024 г.

06. Обновен и допълнен Въпрос и отговор 39, Пеене и свирене с уста по време на път

07. Въпрос и отговор 163, Вредоносна програма ка безверие, 02 март 2024 г.

16. Мисъл 341 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 16 март 2024 г.

17. Мисъл 340 от Висшите Октави на Светлината от Господ Рама, 13 март 2024 г.

Април 2024

07. Мисъл 343 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 04 април 2024 г.

14. Мисъл 344 от Висшите Октави на Светлината от Господ РА, 11 април 2024 г.

15. Мисъл 345 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 13 април 2024 г.

22. Мисъл 342 от Висшите Октави на Светлината от Великата Майка на Света, 31 март 2024 г.

Май 2024

04. Мисъл 346 от Висшите Октави на Светлината от Пресвета Богородица, 30 април 2024 г.

05. Мисъл 347 от Висшите Октави на Светлината от Великата Майка на Света, 01 май 2024 г.

21. Мисъл 349 от Висшите Октави на Светлината от Свети равноапостолни Константин и Елена, 21 май 2024 г.

22. Мисъл 348 от Висшите Октави на Светлината от Бабаджи, 20 май 2024 г.

23. Обновена Духовна практика в подкрепа на нашата планета РАЙМА (Земя)

23. Мисъл 350 от Висшите Октави на Светлината от Владичица Порция, 23 май 2024 г.

30. Мисъл 351 от Висшите Октави на Светлината от Богинята на Ученолюбието, 30 май 2024 г.

Юни 2024

08. Мисъл 352 от Висшите Октави на Светлината от Владика Иларион, 07 юни 2024 г.