Календар на събитията
в българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
в 2024 година

Януари 2024

01. Бащина препоръка от Единния Отец от 01 януари 2024 г.

15. Мисъл 333 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 12 януари 2024 г.

23. Мисъл 334 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 22 януари 2024 г.

Февруари 2024

03. Мисъл 335 от Висшите Октави на Светлината от Господ Сурия, 03 февруари 2024 г.

17. Мисъл 336 от Висшите Октави на Светлината от Господ Санат Кумара, 16 февруари 2024 г.

26. Мисъл 337 от Висшите Октави на Светлината от Свети Илия, 26 февруари 2024 г.

28. Мисъл 338 от Висшите Октави на Светлината от Маха Чохан, 28 февруари 2024 г.