Календар на събитията
в българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
в 2023 година

Януари 2023

03. Благослов на Единния Отец от 01 януари 2023 г.

07. Мисъл 285 от Висшите Октави на Светлината от Гуан Ин, 07 януари 2023 г.

09. Мисъл 286 от Висшите Октави на Светлината от Господ Сурия, 09 януари 2023 г.

10. Обновен Въпрос и отговор 76 от 09 януари 2018 г.

13. Мисъл 288 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 13 януари 2023 г.

14. Мисъл 287 от Висшите Октави на Светлината от Прелюбимата Порция, Богиня на Божественото Правосъдие, 11 януари 2023 г.

23. Мисъл 291 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 23 януари 2023 г.

24. Мисъл 290 от Висшите Октави на Светлината от Господ Алфа, 22 януари 2023 г.

25. Мисъл 289 от Висшите Октави на Светлината от Вселенския Будда, 16 януари 2023 г.

29. Мисъл 292 от Висшите Октави на Светлината от Богинята на Божествената Мъдрост, 29 януари 2023 г.

Февруари 2023

09. Мисъл 293 от Висшите Октави на Светлината от Свети Пророк Илия, 02 февруари 2023 г.

15. Мисъл 296 от Висшите Октави на Светлината от Великата Майка на Света, 15 февруари 2023 г.

17. Мисъл 294 от Висшите Октави на Светлината от Господ РА, 03 февруари 2023 г.

18. Мисъл 295 от Висшите Октави на Светлината от Свети Харалампий, 11 февруари 2023 г.

19. Мисъл 247 от Висшите Октави на Светлината от Богинята на Божественото Усърдие и Постоянство и довеждане на работата, която е добра от Господна гледна точка до успешен край, 07 септември 2022 г.

23. Напътствие от Господ Елисейя, 21 август 2022 г.

Март 2023

04. Мисъл 297 от Висшите Октави на Светлината от Саратустра, 03 март 2023 г.

04. Послание-Картина към Напътствието на Владичица Нада от 05 септември 2022 г.

10. Мисъл 251 от Висшите Октави на Светлината от Пресвета Богородица, 11 септември 2022 г.

19. Мисъл 298 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 17 март 2023 г.

Април 2023

15. Мисъл 299 от Висшите Октави на Светлината от Пресвета Богородица, 26 март 2023 г.

16. Мисъл 300 от Висшите Октави на Светлината от Владика Кут Хуми, 31 март 2023 г.

21. Мисъл 301 от Висшите Октави на Светлината от Господ Иисус, 18 април 2023 г.

Май 2023

31. Мисъл 302 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 31 май 2023 г.

Юни 2023

17. Мисъл 304 от Висшите Октави на Светлината от Господ РА, 17 юни 2023 г.

20. Мисъл 303 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 06 юни 2023 г.

Юли 2023

08. Мисъл 305 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 23 юни 2023 г.

09. Мисъл 306 от Висшите Октави на Светлината от Господ Сурия, 24 юни 2023 г.

10. Мисъл 307 от Висшите Октави на Светлината от Порция – Богиня на Божественото Правосъдие, 02 юли 2023 г.

Август 2023

11. Мисъл 308 от Висшите Октави на Светлината от Свети Иван Рилски Чудотворец, 07 август 2023 г.

15. Мисъл 309 от Висшите Октави на Светлината от Пресвета Богородица, 15 август 2023 г.

16. Напътствие на Единния Отец относно 5-те Правила-Напътствия ка съхранение на Чистотата, 15 август 2023 г.

29. Мисъл 311 от Висшите Октави на Светлината от Падма Самбхава, 27 август 2023 г.

Септември 2023

02. Мисъл 312 от Висшите Октави на Светлината от Великата Майка на Света, 02 септември 2023 г.

03. Въпрос и отговор 161, Промяната на гласа, 03 септември 2023 г.

08. Мисъл 315 от Висшите Октави на Светлината от Пресвета Богородица, 08 септември 2023 г.

09. Мисъл 316 от Висшите Октави на Светлината от Господ Алфа, 09 септември 2023 г.

11. Мисъл 313 от Висшите Октави на Светлината от Господ Санат Кумара, 04 септември 2023 г.

12. Мисъл 314 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 05 септември 2023 г.

13. Мисъл 310 от Висшите Октави на Светлината от Господ Майтрейя, 21 август 2023 г.

17. Мисъл 317 от Висшите Октави на Светлината от Господ РА, 14 септември 2023 г.

18. Мисъл 318 от Висшите Октави на Светлината от Владичица Порция, Богинята на Божественото Правосъдие, 18 септември 2023 г.

29. Мисъл 319 от Висшите Октави на Светлината от Господ Шива, 29 септември 2023 г.

Октомври 2023

09. Напътствие на Единния Отец по случай 13-тия Рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ, 09 октомври 2023 г.

23. Мисъл 321 от Висшите Октави на Светлината от Великия Божествен Направляващ, 19 октомври 2023 г.

24. Мисъл 320 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 18 октомври 2023 г.

25. Мисъл 322 от Висшите Октави на Светлината от Богинята на Божествената Мъдрост, 20 октомври 2023 г.

Ноември 2023

20. Мисъл 325 от Висшите Октави на Светлината от Владика Кут Хуми, 20 ноември 2023 г.

21. Мисъл 323 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 12 ноември 2023 г.

22. Мисъл 324 от Висшите Октави на Светлината от Владика Иларион, 13 ноември 2023 г.

Декември 2023

06. Мисъл 328 от Висшите Октави на Светлината от Свети Николай Чудотворец, 06 декември 2023 г.

07. Мисъл 326 от Висшите Октави на Светлината от Елохима на Трудолюбието и Работливостта при Господ Шива, 01 декември 2023 г.

08. Мисъл 329 от Висшите Октави на Светлината от Пресвета Богородица, 08 декември 2023 г.

09. Мисъл 327 от Висшите Октави на Светлината от Маха Чохан, 04 декември 2023 г.

14. Мисъл 331 от Висшите Октави на Светлината от Великата Майка на Света, 14 декември 2023 г.

15. Мисъл 330 от Висшите Октави на Светлината от Господ Майтрейя, 12 декември 2023 г.

23. Мисъл 332 от Висшите Октави на Светлината от Единния Отец, 20 декември 2023 г.