Календар на събитията
в българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
в 2022 година

Януари 2022

01. Благослов на Единния Отец от 01 януари 2022 г.

02. Обновен Стих-Напътствие 36 от 22 май 2013 г.

03. Мисъл 175 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 03 януари 2022 г.

04. Мисъл 176 от Висшите Октави на Светлината, от Елохим Мир, 04 януари 2022 г.

04. Обновен Стих-Напътствие 35 от 21 май 2013 г.

05. Мисъл 177 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Мория, 05 януари 2022 г.

05. Обновен Стих-Напътствие 37 от 23 май 2013 г.

06. Мисъл 178 от Висшите Октави на Светлината, от Владичица Нада, 06 януари 2022 г.

06. Обновен Стих-Напътствие 38 от 24 май 2013 г.

07. Мисъл 179 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Иисус, 07 януари 2022 г.

08. Мисъл 180 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Шива, 08 януари 2022 г.

08. Обновен Стих-Напътствие 39 от 13 април 2013 г.

09. Обновен Стих-Напътствие 40 от 28 май 2013 г.

10. Обновен Стих-Напътствие 41 от 29 май 2013 г.

11. Обновен Стих-Напътствие 42 от 30 май 2013 г.

12. Обновен Стих-Напътствие 43 от 31 май 2013 г.

13. Обновен Стих-Напътствие 44 от 01 юни 2013 г.

14. Обновен Стих-Напътствие 45 от 15 април 2013 г.

15. Мисъл 181 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 15 януари 2022 г.

16. Мисъл 182 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 16 януари 2022 г.

17. Мисъл 183 от Висшите Октави на Светлината, от Великия Божествен Направляващ, 17 януари 2022 г.

18. Мисъл 184 от Висшите Октави на Светлината, от Падма Самбхава, 18 януари 2022 г.

18. Обновен Стих-Напътствие 46 от 08 юни 2013 г.

19. Мисъл 185 от Висшите Октави на Светлината, от Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство, 19 януари 2022 г.

19. Обновен Стих-Напътствие 47 от 09 юни 2013 г.

20. Обновен Стих-Напътствие 48 от 10 юни 2013 г.

21. Обновен Стих-Напътствие 49 от 11 юни 2013 г.

22. Обновен Стих-Напътствие 50 от 12 юни 2013 г.

23. Обновен Стих-Напътствие 51 от 06 юли 2013 г.

24. Обновен Стих-Напътствие 52 от 09 юли 2013 г.

25. Обновен Стих-Напътствие 53 от 11 юли 2013 г.

26. Обновен Стих-Напътствие 54 от 18 юли 2013 г.

27. Обновен Стих-Напътствие 55 от 22 юли 2013 г.

28. Обновен Стих-Напътствие 56 от 23 юли 2013 г.

29. Обновен Стих-Напътствие 57 от 24 юли 2013 г.

30. Обновен Стих-Напътствие 58 от 25 юли 2013 г.

31. Обновен Стих-Напътствие 59 от 26 юли 2013 г.

Февруари 2022

01. Обновена Духовна практика „Покаяние и Прошка”

01. Обновен Стих-Напътствие 60 от 27 юли 2013 г.

02. Допълнение първо към част 10 на Статия "Работа върху говора"

02. Новости в част 10 на Статия "Работа върху говора"

02. Обновен Стих-Напътствие 61 от 28 юли 2013 г.

03. Въпрос и отговор 158, Относно Мисъл 126

03. Обновен Стих-Напътствие 62 от 31 юли 2013 г.

04. Обновен Стих-Напътствие 63 от 01 август 2013 г.

05. Обновен Стих-Напътствие 64 от 02 август 2013 г.

06. Обновен Стих-Напътствие 65 от 03 август 2013 г.

07. Обновен Стих-Напътствие 66 от 06 август 2013 г.

08. Обновен Стих-Напътствие 67 от 08 август 2013 г.

09. Обновен Стих-Напътствие 68 от 18 август 2013 г.

10. Обновен Стих-Напътствие 69 от 08 септември 2013 г.

11. Обновен Стих-Напътствие 70 от 09 септември 2013 г.

12. Обновен Стих-Напътствие 71 от 22 септември 2013 г.

13. Обновен Стих-Напътствие 72 от 09 ноември 2013 г.

14. Обновен Стих-Напътствие 73 от 19 март 2014 г.

15. Обновен Стих-Напътствие 74 от 20 март 2014 г.

16. Обновен Въпрос и отговор 115, Духовна практика „Анулиране на илюзорни слова”

17. Обновен Стих-Напътствие 75 от 21 март 2014 г.

18. Обновен Стих-Напътствие 76 от 22 март 2014 г.

19. Обновен Стих-Напътствие 77 от 23 март 2014 г.

20. Обновено Послание на Господ Сурия от 10 юли 2011 г.

21. Обновено Послание на Господ Санат Кумара от 18 юли 2011 г.

22. Обновено Послание на Господ Шива от 22 юли 2011 г.

23. Обновено Послание на Пресвета Богородица от 26 юли 2011 г.

24. Обновено Послание на Господ Майтрейя от 5 август 2011 г.

25. Обновено Послание на Владика Сен Жермен от 10 август 2011 г.

26. Обновено Послание на Владика Кут Хуми от 12 август 2011 г.

27. Обновено Послание на Владика Мория от 20 август 2011 г.

28. Обновено Послание на Господ Елисейя от 24 август 2011 г.

Март 2022

01. Обновен Стих-Напътствие 78 от 24 март 2014 г.

02. Обновен текст на Мартениците

03. Обновено Послание на Прелюбимата Гуан Ин от 27 август 2011 г.

04. Обновен Стих-Напътствие 80 от 26 март 2014 г.

05. Обновен Въпрос и отговор 117, Добрия ефект от усиления труд прес първите 3 дни на всяко новолуние и пълнолуние

06. Обновен Въпрос и отговор 149, Как да спрем да осъждаме

07. Обновено Послание на Господ Ланто от 19 септември 2011 г.

08. Обновено Послание на Госпо́дна Атина Палада от 10 май 2012 г.

09. Обновено Послание на Прелюбимият Бабаджи от 01 октомври 2011 г.

10. Въпрос и отговор 159, Благослови по повод ситуацията в света

11. Обновен Стих-Напътствие 81 от 27 март 2014 г.

12. Обновен Стих-Напътствие 82 от 28 март 2014 г.

13. Обновен Стих-Напътствие 83 от 29 март 2014 г.

14. Обновен Стих-Напътствие 84 от 31 март 2014 г.

15. Обновен Стих-Напътствие 85 от 02 април 2014 г.

16. Мисъл 186 от Висшите Октави на Светлината, от Госпо́дна Атина Палада, 15 март 2022 г.

16. Обновен Стих-Напътствие 87 от 04 април 2014 г.

17. Обновен Стих-Напътствие 88 от 05 април 2014 г.

18. Обновен Стих-Напътствие 89 от 22 април 2014 г.

19. Обновен Стих-Напътствие 90 от 23 април 2014 г.

20. Обновен Стих-Напътствие 91 от 23 юни 2014 г.

21. Обновен Стих-Напътствие 92 от 23 декември 2014 г.

22. Мисъл 187 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 09 март 2022 г.

22. Новости в "Благослов относно ситуацията в света" от Госпо́дна Атина Палада

22. Новости в "Благослов относно ситуацията с родните народ и държава" от Госпо́дна Атина Палада

23. Обновен Стих-Напътствие 121 от 23 юли 2015 г.

24. Обновено Послание на Господ Санат Кумара от 24 януари 2012 г.

25. Обновен Стих-Напътствие 93 от 24 юни 2015 г.

26. Обновен Стих-Напътствие 94 от 25 юни 2015 г.

27. Обновен Стих-Напътствие 95 от 26 юни 2015 г.

28. Обновен Стих-Напътствие 96 от 27 юни 2015 г.

29. Обновен Стих-Напътствие 97 от 28 юни 2015 г.

30. Обновен Стих-Напътствие 98 от 29 юни 2015 г.

31. Обновен Стих-Напътствие 99 от 30 юни 2015 г.

Април 2022

01. Обновен Стих-Напътствие 100 от 01 юли 2015 г.

02. Обновен Стих-Напътствие 101 от 02 юли 2015 г.

03. Обновен Стих-Напътствие 102 от 03 юли 2015 г.

04. Обновен Стих-Напътствие 103 от 04 юли 2015 г.

05. Обновен Стих-Напътствие 104 от 05 юли 2015 г.

06. Обновен Стих-Напътствие 105 от 06 юли 2015 г.

07. Обновен Стих-Напътствие 106 от 07 юли 2015 г.

08. Обновен Стих-Напътствие 107 от 09 юли 2015 г.

09. Обновен Стих-Напътствие 108 от 10 юли 2015 г.

10. Обновен Стих-Напътствие 109 от 11 юли 2015 г.

11. Обновен Стих-Напътствие 110 от 12 юли 2015 г.

12. Обновен Стих-Напътствие 111 от 13 юли 2015 г.

13. Обновен Стих-Напътствие 112 от 14 юли 2015 г.

14. Обновен Стих-Напътствие 113 от 15 юли 2015 г.

15. Мисъл 188 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 14 април 2022 г.

16. Обновен Стих-Напътствие 114 от 16 юли 2015 г.

17. Обновен Стих-Напътствие 115 от 17 юли 2015 г.

18. Обновен Стих-Напътствие 116 от 18 юли 2015 г.

19. Обновен Стих-Напътствие 117 от 19 юли 2015 г.

20. Обновен Стих-Напътствие 118 от 20 юли 2015 г.

21. Обновен Стих-Напътствие 119 от 21 юли 2015 г.

22. Обновен Стих-Напътствие 120 от 22 юли 2015 г.

24. Духовна практика ка Покаяние и превръщане на 100% в Светлина на отрицателната карма на гражданите, народите, държавите и институциите на ЕС към …… народ и държава

25. Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки ка превръщане на отрицателна карма в Светлина”

26. Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки ка превръщане в Светлина на вредоносни програми, кодировки и блокажи, вредни навици и устойчиви отрицателни състояния на Съснанието/съзнанието и на техните вредоносни плодове и последствия”

27. Духовна практика ка Мирно съществуване

29. Обновен Стих-Напътствие 122 от 24 юли 2015 г.

30. Мисъл 189 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 30 април 2022 г.

Май 2022

01. Мисъл 190 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Иисус, 01 май 2022 г.

02. Мисъл 191 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Кут Хуми, 02 май 2022 г.

03. Новости в "Благослов относно ситуацията с родните народ и държава" от Госпо́дна Атина Палада

04. Мислите от Висшите Октави на Светлината, подредени по ден на месеца

05. Обновен Стих-Напътствие 123 от 26 юли 2015 г.

06. Мисъл 192 от Висшите Октави на Светлината, от Свети Георги, 06 май 2022 г.

07. Обновен Стих-Напътствие 124 от 28 юли 2015 г.

08. Мисъл 193 от Висшите Октави на Светлината, от Владичица Нада, 08 май 2022 г.

10. Обновен Стих-Напътствие 125 от 30 юли 2015 г.

11. Обновен Стих-Напътствие 126 от 31 юли 2015 г.

12. Обновен Стих-Напътствие 127 от 01 август 2015 г.

13. Мисъл 194 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 13 май 2022 г.

14. Обновен Стих-Напътствие 128 от 02 август 2015 г.

16. Мисъл 196 от Висшите Октави на Светлината, от Великата Майка на Света, 16 май 2022 г.

17. Мисъл 195 от Висшите Октави на Светлината, от Вселенския Будда, 15 май 2022 г.

18. Обновен Стих-Напътствие 129 от 03 август 2015 г.

19. Обновен Стих-Напътствие 130 от 05 август 2015 г.

20. Обновен Стих-Напътствие 131 от 06 август 2015 г.

21. Мисъл 197 от Висшите Октави на Светлината, от Елохим Аполон, 21 май 2022 г.

22. Мисъл 198 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Мория, 22 май 2022 г.

23. Мисъл 199 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Майтрейя, 23 май 2022 г.

24. Обновен Стих-Напътствие 132 от 07 август 2015 г.

27. Обновен Стих-Напътствие 133 от 08 август 2015 г.

28. Мисъл 200 от Висшите Октави на Светлината, от Бабаджи, 28 май 2022 г.

29. Обновен Стих-Напътствие 134 от 09 август 2015 г.

30. Мисъл 201 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Шива, 30 май 2022 г.

31. Обновен Стих-Напътствие 135 от 10 август 2015 г.

Юни 2022

01. Обновен Стих-Напътствие 136 от 12 август 2015 г.

02. Обновен Стих-Напътствие 138 от 15 август 2015 г.

03. Обновен Стих-Напътствие 139 от 16 август 2015 г.

06. Мисъл 202 от Висшите Октави на Светлината, от Прелюбимия Саратустра, 06 юни 2022 г.

07. Мисъл 203 от Висшите Октави на Светлината, от Богинята на Божествената Свобода при Господ Шива, 07 юни 2022 г.

07. Някои въплъщения на Богинята на Божествената Свобода при Господ Шива

08. Мисъл 204 от Висшите Октави на Светлината, от Прелюбимия Орфей, 08 юни 2022 г.

09. Мисъл 205 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 09 юни 2022 г.

10. Мисъл 206 от Висшите Октави на Светлината, от Богинята на Божественото Трудолюбие, 10 юни 2022 г.

11. Мисъл 207 от Висшите Октави на Светлината, от Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство, 11 юни 2022 г.

12. Мисъл 208 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Санат Кумара, 12 юни 2022 г.

13. Мисъл 209 от Висшите Октави на Светлината, от Господ РА, 13 юни 2022 г.

14. Обновен Стих-Напътствие 140 от 17 август 2015 г.

15. Мисъл 210 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 15 юни 2022 г.

16. Мисъл 211 от Висшите Октави на Светлината, от Великата Майка на Света, 16 юни 2022 г.

17. Мисъл 212 от Висшите Октави на Светлината, от Великия Божествен Направляващ, 17 юни 2022 г.

18. Въпрос и отговор 160, Единния Отец

19. Мисъл 213 от Висшите Октави на Светлината, от Елохим Хипонион, 19 юни 2022 г.

20. Обновен Стих-Напътствие 141 от 18 август 2015 г.

21. Обновен Стих-Напътствие 142 от 19 август 2015 г.

26. Мисъл 214 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Елисейя, 26 юни 2022 г.

27. Обновен Стих-Напътствие 143 от 20 август 2015 г.

Юли 2022

05. Мисъл 217 от Висшите Октави на Светлината, от Богинята на Божественото Правосъдие, 05 юли 2022 г.

06. Мисъл 218 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 06 юли 2022 г.

07. Мисъл 219 от Висшите Октави на Светлината, от Прелюбимия Саратустра, 07 юли 2022 г.

08. Мисъл 220 от Висшите Октави на Светлината, от Архангел Михаил, 08 юли 2022 г.

09. Мисъл 215 от Висшите Октави на Светлината, от Елохим Мир, 03 юли 2022 г.

10. Мисъл 216 от Висшите Октави на Светлината, от Вселенския Будда, 03 юли 2022 г.

11. Мисъл 221 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 09 юли 2022 г.

12. Мисъл 222 от Висшите Октави на Светлината, от Богинята на Божествената Свобода при Господ Шива, 10 юли 2022 г.

13. Мисъл 223 от Висшите Октави на Светлината, от Великия Божествен Направляващ, 11 юли 2022 г.

15. Мисъл 224 от Висшите Октави на Светлината, от Господ РА, 15 юли 2022 г.

16. Мисъл 225 от Висшите Октави на Светлината, от Великата Майка на Света, 16 юли 2022 г.

16. Обновен Въпрос и отговор 53, Молитва преди осъществяване на сексуален акт между съпруга и съпругата, 13 септември 2017 г.

23. Мисъл 226 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Сурия, 23 юли 2022 г.

24. Мисъл 227 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Елисейя, 24 юли 2022 г.

27. Новости в "Начало на всяка работа в духовността"

28. Новости в Духовна практика "Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки в помощ ка предотвратяване на употребата на атомната и/или ядрената енергия ка военни цели на планетата РАЙМА (Земя)"

29. Мисъл 229 от Висшите Октави на Светлината, от Свети Пророк Илия, 29 юли 2022 г.

30. Мисъл 230 от Висшите Октави на Светлината, от Архангел Михаил, 30 юли 2022 г.

31. Мисъл 231 от Висшите Октави на Светлината, от Господ РА, 31 юли 2022 г.

Август 2022

01. Мисъл 232 от Висшите Октави на Светлината, от Великата Майка на Света, 01 август 2022 г.

02. Мисъл 228 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Шива, 28 юли 2022 г.

06. Мисъл 233 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 06 август 2022 г.

08. Мисъл 234 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Санат Кумара, 08 август 2022 г.

14. Мисъл 235 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 14 август 2022 г.

15. Някои въплъщения на Пресвета Богородица

19. Мисъл 236 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Мория, 19 август 2022 г.

22. Мисъл 237 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Сурия, 20 август 2022 г.

25. Мисъл 238 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Сурия, 21 август 2022 г.

27. Мисъл 239 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 26 август 2022 г.

30. Мисъл 241 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 30 август 2022 г.

Септември 2022

03. Мисъл 244 от Висшите Октави на Светлината, от Маха Чохан, 03 септември 2022 г.

06. Мисъл 246 от Висшите Октави на Светлината, от Падма Самбхава, 06 септември 2022 г.

07. Напътствие на Владичица Нада, от 05 септември 2022 г.

07. Някои въплъщения на Владичица Нада

08. Мисъл 248 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 08 септември 2022 г.

09. Мисъл 249 от Висшите Октави на Светлината, от Архангел Михаил, 09 септември 2022 г.

10. Мисъл 250 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 10 септември 2022 г.

17. Мисъл 252 от Висшите Октави на Светлината, от Богинята на Божественото Усърдие и Постоянство, 17 септември 2022 г.

Октомври 2022

02. Мисъл 256 от Висшите Октави на Светлината, от Маха Чохан, 02 октомври 2022 г.

04. Мисъл 257 от Висшите Октави на Светлината, от Елохим Циклопей, 03 октомври 2022 г.

08. Честит 12-ти Рожден Ден на сайт ЕДИНЕНИЕ!, 08 октомври 2022 г.

09. Мисъл 259 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Кут Хуми, 09 октомври 2022 г.

10. Мисъл 260 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 10 октомври 2022 г.

12. Мисъл 258 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Мория, 06 октомври 2022 г.

13. Мисъл 255 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Кут Хуми, 01 октомври 2022 г.

15. Мисъл 262 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Шива, 15 октомври 2022 г.

16. Мисъл 263 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 16 октомври 2022 г.

17. Мисъл 261 от Висшите Октави на Светлината, от Владичица Порция, 14 октомври 2022 г.

18. Мисъл 254 от Висшите Октави на Светлината, от Прелюбимия Ланело, 30 септември 2022 г.

19. Мисъл 253 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 29 септември 2022 г.

20. Мисъл 245 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Алфа, 04 септември 2022 г.

21. Мисъл 264 от Висшите Октави на Светлината, от Великия Божествен Направляващ, 21 октомври 2022 г.

22. Мисъл 265 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 22 октомври 2022 г.

26. Мисъл 266 от Висшите Октави на Светлината, от Вселенския Будда, 23 октомври 2022 г.

30. Мисъл 268 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 30 октомври 2022 г.

31. Мисъл 267 от Висшите Октави на Светлината, от Будда Вайрочана, 29 октомври 2022 г.

Ноември 2022

01. Мисъл 240 от Висшите Октави на Светлината, от Прелюбимия Саратустра, 27 август 2022 г.

03. Мисъл 242 от Висшите Октави на Светлината, от Господ РА, 01 септември 2022 г.

06. Мисъл 269 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Майтрейя, 06 ноември 2022 г.

07. Мисъл 270 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Мория, 07 ноември 2022 г.

10. Мисъл 271 от Висшите Октави на Светлината, от Архангел Михаил, 10 ноември 2022 г.

11. Мисъл 243 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 02 септември 2022 г.

12. Мисъл 272 от Висшите Октави на Светлината, от Великия Божествен Направляващ, 12 ноември 2022 г.

13. Мисъл 273 от Висшите Октави на Светлината, от Падма Самбхава, 13 ноември 2022 г.

14. Мисъл 274 от Висшите Октави на Светлината, от Великата Майка на Света, 14 ноември 2022 г.

16. Мисъл 276 от Висшите Октави на Светлината, от Госпо́дна Атина Палада, 16 ноември 2022 г.

17. Мисъл 277 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Санат Кумара, 17 ноември 2022 г.

22. Мисъл 275 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Алфа, 15 ноември 2022 г.

Декември 2022

01. Мисъл 279 от Висшите Октави на Светлината, от Маха Чохан, 01 декември 2022 г.

02. Мисъл 278 от Висшите Октави на Светлината, от Вселенския Будда, 20 ноември 2022 г.

08. Мисъл 280 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 08 декември 2022 г.

09. Мисъл 281 от Висшите Октави на Светлината, от Великата Майка на Света, 09 декември 2022 г.

25. Мисъл 282 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Иисус, 25 декември 2022 г.

26. Мисъл 283 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Иисус, 26 декември 2022 г.

26. Напътствие на Господ Иисус, от 26 декември 2022 г.

30. Обновен Въпрос и отговор 11, Ред, чистота и подредба

30. Мисъл 284 от Висшите Октави на Светлината, 30 декември 2022 г., АС СЪМ Бабаджи