Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2021 година

Януари 2021

01. Благослов на Единния Отец, 1 януари 2021 г.

03. Нов енергиен Лик на Богинята на Божествената Мъдрост, даден от самата Нея

05. Мисъл 91 от Висшите Октави на Светлината, от Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство, 05 януари 2021 г.

06. Мисъл 92 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Елисейя, 06 януари 2021 г.

07. Мисъл 93 от Висшите Октави на Светлината, от Йоан Прелюбимия, 07 януари 2021 г.

10. Нов енергиен Лик на Свети Илия, даден от самия Него

11. Мисъл 94 от Висшите Октави на Светлината, от Вселенския Будда, 11 януари 2021 г.

12. Мисъл 95 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 12 януари 2021 г.

13. Мисъл 96 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Сурия, 13 януари 2021 г.

15. Част 11 на Статия „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”

16. Мисъл 97 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Елисейя, 16 януари 2021 г.

17. Нов енергиен Лик на Свети Константин Кирил Философ, даден от самия Него

18. Въпрос и отговор 154, Помощ и подкрепа

19. Мисъл 98 от Висшите Октави на Светлината, от Прелюбимия Ланело, 19 януари 2021 г.

20. Мисъл 99 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Санат Кумара, 20 януари 2021 г.

21. Мисъл 100 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 21 януари 2021 г.

22. Напътствие от Господ Ланто, 22 януари 2021 г.

23. Въпрос и отговор 155, Молитвата на 23-то число

24. Нов енергиен Лик на Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов), даден от самия Него

26. Мисъл 101 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 26 януари 2021 г.

27. Мисъл 102 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Елисейя, 27 януари 2021 г.

28. Въпрос и отговор 156, Помощ-Подкрепа – допълнение 1

30. Мисъл 103 от Висшите Октави на Светлината, от Маха Чохан, 30 януари 2021 г.

Февруари 2021

01. Нов енергиен Лик на Богинята на Божествената Свобода (при Господ Алфа), даден от самата Нея

02. Мисъл 104 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 02 февруари 2021 г.

10. Нов енергиен Лик на Богинята на Божествената Свобода (при Господ Шива), даден от самата Нея

11. Напътствие от Богинята на Божествената Свобода (при Господ Алфа), 27 септември 2020 г.

12. Напътствие от Богинята на Божествената Свобода (при Господ Шива), 31 декември 2020 г.

16. Нов енергиен Лик на Порция, Богинята на Божественото Правосъдие, даден от самата Нея

17. Мисъл 105 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 17 февруари 2021 г.

18. Мисъл 106 от Висшите Октави на Светлината, от Госпо́дна Атина Палада, 18 февруари 2021 г.

19. Напътствие от Порция – Богиня на Божественото Правосъдие, 28 декември 2020 г.

21. Нов енергиен Лик на Владичица Клер, даден от самата Нея

22. Мисъл 107 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Сурия, 22 февруари 2021 г.

24. Мисъл 108 от Висшите Октави на Светлината, от Господ Елисейя, 23 февруари 2021 г.

25. Мисъл 109 от Висшите Октави на Светлината, от Моисей, 24 февруари 2021 г.

28. Нов енергиен Лик на Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство, даден от самата Нея

Март 2021

01. Мисъл 110 от Висшите Октави на Светлината, от Конфуций, 01 март 2021 г.

03. Напътствие от Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство и Покровителка на довеждане до успешен край на работата, която е добра от Господна гледна точка, От 05 януари 2021 г.

07. Нов енергиен Лик на Владика Иларион, даден от самия Него

10. Мисъл 111 от Висшите Октави на Светлината, от Орфей, 10 март 2021 г.

12. Напътствие от Владика Иларион, от 30 декември 2020 г.

Април 2021

01. Мисъл 112 от Висшите Октави на Светлината, от Единния Отец, 01 април 2021 г.

03. Мисъл 113 от Висшите Октави на Светлината, от Пресвета Богородица, 03 април 2021 г.

04. Напътствие от Конфуций, от 04 април 2021 г.

05. Мисъл 114 от Висшите Октави на Светлината, от Елохим Мир, 05 април 2021 г.

11. Напътствие от Елохим Мир, от 05 април 2021 г.

18. Напътствие от Богинята на Божествените Усърдие и Постоянство и Покровителка на довеждане до успешен край на работата, която е добра от Господна гледна точка, от 07 април 2021 г.

25. Напътствие от Богинята на Божествената Мъдрост, от 25 април 2021 г.

26. Мисъл 115 от Висшите Октави на Светлината, от Архангел Михаил, 26 април 2021 г.

Май 2021

01. Мисъл 116 от Висшите Октави на Светлината, от Владика Иларион, 01 май 2021 г.