Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2019 година

Януари 2019

1. Благослов от Присъствие на Единния, 1 януари 2019 г.

3. Въпрос и отговор 122, Спане през деня или през нощта

6. Въпрос и отговор 123, Вредоносни илюзорни чувства

7. Въпрос и отговор 124, Безопасно Благославяне

11. Въпрос и отговор 125, Повторно обучение

13. Въпрос и отговор 126, Отиване на Марс

15. Въпрос и отговор 127, Чистене след оздравяването

16. Въпрос и отговор 128, Ползата от вредата

18. Въпрос и отговор 129, Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки за заличаване на илюзорните мисли и чувства и техните вредоносни резултати”

19. Въпрос и отговор 130, 5-то допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер”

20. Новости в „Духовна практика с Виолетовия Огън”

24. Въпрос и отговор 131, Приготвяне на хляба

Февруари 2019

27. Въпрос и отговор 132, Нов дом и смърт

Април 2019

12. Нови Ликове на Присъствие на Единния, на Елохим Мир и на Господ Алфа, дадени от самите Тях

15. Въпрос и отговор 133, Спряло развитие на дете

21. Въпрос и отговор 134, Дарове и Благослови

Май 2019

3. Въпрос и отговор 135, Навършване на пълнолетие в духовността

4. Въпрос и отговор 136, Носене на кръста на погребение

5. Въпрос и отговор 137, Обличане на жив за мъртъв

6. Въпрос и отговор 138, Благочестието и Общото семейно благочестиво поле

7. Въпрос и отговор 139, Присъствие по време на служба в храма и участие в църковните ритуали/обреди

Юли 2019

7. Новости в „Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност
в 7 стъпки в помощ за предотвратяване на глобален или локални ядрени конфликти на планетата Земя”

8. Новости в Духовна практика „Помощ на нашата планета”

12. Нов Лик на Господ Шива, даден от самия Него

13. Нов Лик на Господ Сурия, даден от самия Него

21. Въпрос и отговор 140, Пълнолунна вода и лунно затъмнение

27. Нов Лик на Господ Елисейя, даден от самия Него

28. Нов Лик на Прелюбимия Хелиос, даден от самия Него

28. Напътствие от Прелюбимия Хелиос

29. Духовна практика за покаяние и преобразуване на отрицателната карма към всички царства на материалния план на планетата Земя, които са част от Живия Живот на тази планета – към царствата на гъби, растения, животни, насекоми, змии, влечуги, кристали и всички други

30. Въпрос и отговор 141, Разпознаване на ГМО

31. Нов Лик на Маха Чохан, даден от самия Него

Август 2019

2. Въпрос и отговор 142, Изчистване след престой в интернет и предпазване на благата карма

2. Духовна практика „Изчистване след престой в интернет и предпазване на благата карма”

4. Въпрос и отговор 143, Условия за проявяване на пречистващата сила на огъня

5. Въпрос и отговор 144, Черно по вещите у дома

6. Въпрос и отговор 145, Простиране на слънце и още нещо

7. Част 9 към Статия „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”, 7 август 2019 г.

8. Нов Лик на Госпо́дна Атина Палада Богиня на Истината, даден от самата Нея

Октомври 2019

6. Новости от 6 октомври 2019 г. от Владика Серапис Бей в Посланиетому от 14 април 2011 г.

6. Нов Лик на Владика Серапис Бей, даден от самия Него

7. Нов Лик на Господ Ланто, даден от самия Него

8. Благослов на Присъствие на Единния за 9-тия рожден ден на сайт ЕДИНЕНИЕ

8. Нов Лик на Господ Рама, даден от самия Него

9. Нов Лик на Господ Майтрейя, даден от самия Него