Календар на събитията
за българската версия на сайт ЕДИНЕНИЕ
през 2018 година

Януари 2018

1. Послание-Картина 312 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

2. Благослов от Присъствие на Единния, 2 януари 2018 г.

3. Въпрос и отговор 70, 3-то допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер”

4. Въпрос и отговор 71, Правоговор

5. Въпрос и отговор 72, Кога да се празнува Рождество Христово

6. Въпрос и отговор 73, Редуциране на илюзорната част

7. Въпрос и отговор 74, Помагачи, помощници и подстрекатели

8. Послание-Картина 313 „Помощ от Висшите октави на Светлината”

8. В "Обяснения на някои думи и изрази" бе добавено обяснението за Помагачи, помощници и подстрекатели на илюзорната част на човека

9. Въпрос и отговор 75, Второ допълнение по темата за пеенето

11. Въпрос и отговор 76, На 100% в Светлинната мрежа

13. Въпрос и отговор 77, Има ли същности от мрежата на тъмнината, които са се специализирали за мен?

17. Напътствие на Пресвета Богородица от 13 януари 2018 г.

21. Въпрос и отговор 78, Ключът за постигане на кармична чистота и Как да разберем, че нещо грешим

24. Въпрос и отговор 79, При задаване на личен въпрос, е добре да се даде информация за обратна връзка, за да може отговорът да бъде изпратен

26. Въпрос и отговор 80, Допълнение към „Прошка с 3-те стъпки”, Има ли разлика при изричането на 1-ва стъпка на Прошката по отношение на хората, които са в Светлинната мрежа и тези от различните мрежи на илюзията?

27. Въпрос и отговор 81, Идване и излизане от въплъщение

28. Въпрос и отговор 82, Мъртвите души и новата мрежа на илюзията

29. Въпрос и отговор 83, Всеопрощение

30. Въпрос и отговор 84, Важна препоръка при извършването на по-дълго служение

31. Въпрос и отговор 85, Разликата между Духовните практики на 12-те поклона и на Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки

Февруари 2018

1. Въпрос и отговор 86, Завръщане в Светлинната мрежа

6. Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”

10. Въпрос и отговор 87, Неправомерни вмешателства

12. Въпрос и отговор 88, Със или без венчавка

13. Въпрос и отговор 89, 4-то допълнение по темата „Парàта в питата на Бъдни вечер”

15. Въпрос и отговор 90, Пита/Баница с късмети за Нова Година

16. Въпрос и отговор 91, Контакт с Учителя на финия план

18. Въпрос и отговор 92, Как да се постъпва с дете, което …

Март 2018

1. Въпрос и отговор 93, Допълнение по темата на Въпрос и отговор 77 "Има ли същности от мрежата на тъмнината, които са се специализирали за мен?"

3. Въпрос и отговор 94, Траки и евреи

4. Въпрос и отговор 95, Траки и евреи, част 2

5. Въпрос и отговор 96, Траки и евреи, част 3

6. Въпрос и отговор 97, Траки и евреи, част 4

7. Въпрос и отговор 98, Траки и евреи, част 5

8. Въпрос и отговор 99, Траки и евреи, част 6

9. Въпрос и отговор 100, Траки и прабългари, част 7

10. Въпрос и отговор 101, Формулата на Успеха в отработване на съвършенството да се живее без осъждане и раздразнение

11. Въпрос и отговор 102, Велика Милост за възстановяване на иззетата ни енергия

12. Въпрос и отговор 103, Допълнение към част 2-ра и част 5-та на темата „Траки и евреи”

13. Въпрос и отговор 104, Самодивите

14. Въпрос и отговор 105, Съществува ли съдба?

15. Въпрос и отговор 106, Допълнение към Въпрос и отговор 88

16. Въпрос и отговор 107, Спазване на човешките закони

17. Въпрос и отговор 108, Съхраняване на енергията след извършване на Духовна практика

29. Въпрос и отговор 109, Желанието на човек да се освободи от някого

Април 2018

19. Въпрос и отговор 110, Претворяване на илюзията в Светлина чрез благослов. И относно новата мрежа на илюзията

28. Въпрос и отговор 111, Какво да се направи, за да се роди дете, чиято Душа е в Светлинната мрежа?

Май 2018

23. Новости в Духовна практика „Помощ на нашата планета” от 24 май 2018 г.

25. Въпрос и отговор 112, Покаяние за по-бързо и пълно изцеление

26. Въпрос и отговор 113, Семейно здраве и щастие

Август 2018

8. Духовна практика в помощ за предотвратяване на ядрен катаклизъм

Септември 2018

8. Въпрос и отговор 114, Как да се погребват близките

20. Въпрос и отговор 115, Духовна практика „Анулиране на илюзорни слова”

Октомври 2018

8. Честит 8-ми Рожден Ден на сайт ЕДИНЕНИЕ!

10. Въпрос и отговор 116, Дълголетието при японците

Ноември 2018

8. Въпрос и отговор 117, Ползата от усиления труд по време на новолуние и пълнолуние (в първите 3 дни)

8. Ново съобщение от 8 ноември 2018 г. относно създаването на БЛОГ на сайт ЕДИНЕНИЕ

9. Въпрос и отговор 118, Посланията-Картини

10. Въпрос и отговор 119, Напътствия относно говора

13. Въпрос и отговор 120, „Време, времена и полувреме” и „завинаги и във всички времена”

14. Въпрос и отговор 121, Преумножава и приумножава

Декември 2018

23. Духовна практика с Виолетовия Огън