Приложение към „Работа върху говора относно превръщането му в Слово”

23 октомври 2011 г.

1. Български народни песни

ЛЮБИЛИ СА СЕ ИВАН И МИТРА
Любили са се Иван и Митра двамата
От малки дур до големи...

 

2. Стихове

ДЕ Е БЪЛГАРИЯ
Иван Вазов
 
Питат ли ме де зората
ме ѝ огряла първи път,
питат ли ме де ѝ земята,
що най-любя на света?
...
Българио, драга, мила,
земля пълна с добрини,
земля, що си ме кърмила,
моят поклон приеми!
Любя твоите балкани,
твойте реки и гори,
твойте весели поляни,
де Бог всичко наспори;
твоите мъки и страданья,
твойта славна старина,
твойте възпоминанья,
твойта светла бъднина.
Дето ази и да трая -
за теб мисля и горя,
в теб родих се и желая
в теб свободен да умра.
 
 
О, има тих вълшебен край...
Пенчо Славейков
 
О, има тих вълшебен край
и никой го не знай,
къде е той –
вълшебен край на отдих и покой.
Къде е той?
Живей, люби, страдай,
надей се и желай –
достига там
тоз, на когото во сърцето плам
гори за там, –
тоз, който люби, страда и живей,
тоз, който като мен за тоя край кoпней.