Духовна практика ка Покаяние и превръщане на 100% в Светлина на отрицателната карма на гражданите, народите, държавите и институциите на ЕС към …………….. народ и държава*

23 април 2022 г.

Господи, мили Татко Единни, ас …….…… (малкото име) каня, искрено искам и моля всички Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, които можете и желаете, да се включите и да участвате с мен като група по време на тая моя Духовна практика, която почвам тук и сега, та да се приумножи максимално получения Доброплодотворен ефект. И благодаря на тия от Вас, на които може да се благодари.
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Ви от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов!
Дълбок поклон пред всички Вас!
Отправям Ви Божествената си Любов! (и се прави)

Господи, мили Татко Единни, ас ……..…… (малкото име), ведно с всички Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, които се включиха да участват от финия план в тая моя Духовна практика, Ти Благодарим, относно помощта, която даваш да се превърне в пълнота в Светлина отрицателната карма на гражданите, народите, държавите и институциите на ЕС към …………..… народ и държава.
И Те каним, искрено искаме и молим, мили Татко Единни, ако такава е Твоята Свята Воля, да се осъществи това кармично превръщане в Светлина на 100%, в пълнота и с най-голяма лекота.

Покайваме се, Господи, от все сърце и Душа относно всичко съгрешено досега, в тоя момент и в бъдеще от всички граждани, народи, държави и институции на ЕС по отношение на …………..… народ и държава!
Покайваме се, Господи!
Покайваме се, мили Татко Единни, пред Теб, от все сърце и Душа!
Покайваме се, Господи! (На това място човек се поспира да се покае вътре в себе си, колкото всеки сам чувства, че е нужно в тоя момент)

И Ти Благодарим, Господи, от все сърце и Душа, относно Опрощението, Подкрепата и Помощта!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любим Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
Поклон! Отправяме Ти Божествената си Любов! (и се прави с Радост най-голяма, от все сърце и Душа)

под линия

* Тая Духовна практика всеки път се прави относно отрицателната карма на ЕС само към един точно определен народ и държава.

Практикуването ѝ е силно препоръчително, особено в тоя момент, понеже когато народите и държавите членки на ЕС и институциите на ЕС са бес отрицателна карма към други народи и държави, има по-голям шанс ЕС да е в мирно съжителство с тях.

Народът и държавата на която и да е страна членка на ЕС, в частност българският народ и държава, автоматично поемат както от достиженията, така и от отрицателната карма на останалите народи и държави в ЕС, т.е. достижения и отрицателна карма преливат от един народ и държава към останалите.

Поради това е важно да се молим ка превръщането в Светлина на отрицателната карма на гражданите, народите, държавите и институциите на целия ЕС.

Духовната практика може да се практикува също и ка всеки народ и държава по отношение на който и да е друг народ и държава.