Пет Правила-Напътствия за опазване на Чистотата, за спасение на човешката Душа и за успешно продължаване на еволюцията в преходните времена

10 март 2016 г.

Тези Правила-Напътствия са най-важното ново Знание към този момент, дадено от Присъствие на Единния Господ Бог Творец и Съсдател на Небесата. В преходните времена, в които живеем сега, те са помощ за нас след промените, настъпили на Земята през 2014-та и 2015-та година – помощ за оцеляването на човека и за успешното му придвижване напред по Пътя на духовното развитие и подготовката му за влизане в Новия Божествен Ред.

Когато получих тези пет Правила-Напътствия, ми бе обяснено колко сериозно е положението в момента и колко е важно те да се оповестят на сайта и да се спазват, за да се спаси човешкият род на тази планета.

Поради тази причина навсякъде на сайта, където е нужно, ще се дадат Свише корекции и допълнения от всеки Възнесен Учител, дал съответното Послание, Напътствие и т.н., за да бъде актуализирано Учението спрямо бързо променящата се обстановка на планетата и съобразено с новите 5 Правила-Напътствия.

1. Работата в духовността – всяка духовна практика, включително и отправянето на благодарност Свише и благославянето, да се извършва насаме, на място и по време, в които липсва възможност човекът да бъде видян в този момент от който и да е друг човек. И всеки е нужно да вземе мерки за това. Дойде времето да правим както ни е указал Иисус – да бъдем в служение на Бога в скришната стаичка – както вътрешно, в своето сърце, така и външно в материалния свят.

Времето за това вече настана.

А когато Свише се говори за групова духовна практика, вече се има предвид единствено и само едно – човек да призове Възнесените Учители Небесни от Йерархията на Светлината да се присъединят към неговото Служение в този момент, когато той насаме пристъпи към неговото изпълнение!

Човек е нужно да извършва духовната си практика само ако е сам в помещение със спуснати плътни завеси и/или щори и със заключена врата, за да се избегне и най-малката възможност да бъде изненадан и видян, докато е в Служение. Ако в стаята има огледало, то също е добре да бъде покрито по време на работата в духовността. Това ново Правило-Напътствие е нужно да се прилага където и да се намира човек – в града, в по-малко поселище или изцяло сред природата. Но ако човек живее под купола на някое поселище, новото правило се прилага, без да отменя предишното, че работата в духовността, под купола на което и да е поселище, е най-добре да се извършва в ранните утринни часове – до 3 часа астрономично време, на тишина и в максимална чистота на полето, докато почти всички хора наоколо спят.

А когато човек е без възможност да бъде сам в помещение и помещението да е с плътни пердета или щори и вратата да може да се заключва, тогава е най-добре да извършва работата си в духовността навън сред природата, но само ако се покрие изцяло под голямо и плътно (без прозрачност) наметало или шал от 100% естествени растителни тъкани (памук, лен, коноп, без значение в какво съотношение), по възможност леко, за да е удобно.

Единственото изключение от това първо правило са членовете на семейството или на общото домакинство, ако има такива, но само ако и те спазват всички тези 5 правила.

2. Храненето да се извършва също насаме, на място и по време, в които липсва възможността човек да бъде видян в този момент от който и да е друг човек.

Изключение от това правило се прави отново само за членовете на семейството или на общото домакинство, ако има такива, но само ако и те спазват 5-те правила.

И при храненето важи гореуказаното относно работата в духовността – за хранене у дома и сред природата – човек да се подсигури да е без каквато и да е възможност за установяване на пряк визуален контакт с друг човек без значение от разстоянието, от което може да бъде видян, докато се храни*.

3. Сексуален контакт между съпрузите да се извършва само ако и двамата спазват новите 5 правила и вземат всички мерки да липсва пряк визуален контакт и възможност да бъдат видени в това време от който и да е друг човек.

4. По време на изхождане, без значение по малка или по голяма нужда, човек също да е съвсем сам и без възможност да бъде видян от който и да е друг човек, отново без значение от какво разстояние и дали е ден или нощ.

5. Смяната на енергийната мрежа – от Светлинната мрежа към мрежата на тъмнината и обратно, без значение в коя посока, също е момент на опасност за хората сега, в тези времена. Поради тази причина вече е изключително важно човек да запазва спокойствие и да бъде с извисено съзнание постоянно, приемащ всичко, каквото и да се случва, в състояние на благодарност към Отца. Важно е да бъде постоянно в Светлинната мрежа на планетата и ако усети, че излиза извън равновесие и изпада в каквото и да е илюзорно състояние, да се усамоти на място, където друг човек е без възможност да го види. Ако липсва такава възможност, веднага да се покрие с голям шал, макар и за секунди, докато по най-бързия начин направи нужното да възстанови хармонията си с Висшите октави на Светлината, със своето Висше АЗ СЪМ Присъствие и със Живия Живот на тази планета.

И в петте случая – когато човек извършва духовна практика, когато се храни, по време на изхождане, по време на сексуален контакт, и при смяна на енергийната мрежа, той се отваря към Бога, т.е. установява се пряка и засилена връзка на човека с неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие. Поради тази причина в описаните случаи е нужно човек да вземе всички мерки за безопасност, а именно да се изключи възможността той да бъде видян от който и да е друг човек, за да запази чистотата на фините си тела.

Времето се промени. Вече стартира и предстои да се разгръща един от вариантите на евентуално бъдеще и ние живеем в новите условия. Това наложи огласяването на горните 5 нови Правила-Напътствия за успешно преминаване през новите обстоятелства на живот на планетата Земя. И доколкото времето тече все по-ускорено и промените също текат по-ускорено, то и списъка с правила за опазване на Чистотата на нашите тела би могъл във всеки един момент да бъде разширен и допълнен Свише, ако се наложи.

Аз съм изключително благодарна, че тези Правила-Напътствия ни се дадоха. И се надявам мнозина да успеят да ги прилагат в живота си в пълнота – всички тях, без изключение, и да преминат успешно в следващите времена, които предстоят, съхранили Живия Живот в своите 4 низши тела!

 

blue line

* Бележка на Росица Авела от 1 април 2016 г.:

След публикуването на сайта на 5-те Правила-Напътствия, ми бе зададен следния въпрос:

„Пиенето на вода счита ли се за хранене? Водата включва ли се в състава на храните, обхванати от Правилото-Напътствие относно храненето?”

Отговорът Свише е:

Пиенето на вода е изключение от Правилото-Напътствие относно храненето. Всеки може спокойно да пие вода пред хората където и да се намира. Същото се отнася и за пиенето на билкови чаеве, запарки и настойки във вода**, ако са без захар, мед и други примеси, като например сушени плодове.

Пиенето на вода и на билков чай без каквато и да е добавка са единствените две изключения от това Правило-Напътствие, които са дадени до този момент.

** при билковия чай билката ври във водата;
при запарката билката се залива с вряща вода и се покрива под похлупак да стои до няколко часа;
при настойката билката се кисне в студена вода за по-дълго време.

 

Въпроси и отговори към „5-те Правила-Напътствия за опазване на Чистотата, за спасение на човешката Душа и за успешно продължаване на еволюцията в преходните времена”

 

На сайта се получиха въпроси относно 5-те Правила-Напътствия, на които Свише се даде отговор:

Въпрос: Какво всъщност означава „отваряне” и какво се случва, когато сме „отворени”?

Отговор: В 5-те Правила-Напътствия бе обяснено следното:

„И в петте случая – когато човек извършва духовна практика, когато се храни, по време на изхождане, по време на сексуален контакт, и при смяна на енергийната мрежа, той се отваря към Бога, т.е. установява се пряка и засилена връзка на човека с неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие.”

Когато човек е отворен към Бога, както вече бе казано, се получава пряка и по-силна връзка с Висшето му АЗ СЪМ Присъствие. Нагледно обяснено, това е все едно се отваря тръба, която се разширява и проводимостта й нараства. В такъв момент достъпа до всички фини низши тела – астралното, менталното и етерното, т.е. до Душата, е открит за проникване отвън. В този случай човек е с открита Душа в буквалния смисъл на думата.

Затова когато човек извършва духовната си практика, се казва, че открива Душата си към Бога и това е много добро, тъй като тогава от Висшите октави се спуска енергия, която насища Душата му и тя се чувства добре. В такъв момент на човек му е леко и радостно на Душата, чувства се щастлив, спокоен и умиротворен.

Същото би трябвало да чувства човек и след като се нахрани, когато преди да започне да се храни е благословил храната и се е сънастроил към Висшите октави на Светлината, а по време на хранене е в мълчание и като говор, и като мисли и чувства, отвеждащи го в илюзията. За това мълчание много може да помогне човек да произнася постоянно наум по време на хранене „Благодаря Ти, Господи” или мислено ОМ да произнася и да се заслушва как звучи и вибрира вътре в него, или друго, според изповядваната религия и духовни практики, които използва, и да изрече:

„Господи, благодаря Ти, че докато се храня с тази храна,
в този момент се хранят всичките ми четири низши тела с всичко нужно,
за да съм в добро здраве, жизненост и работоспособност,
да Ти служа в тези преходни времена
и каквото и да правя, да бъде полезно за Теб, за мен и за всички Живи същества!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   ”

Същото би трябвало да чувства човек и след като се изходи, ако се е сетил да изрече:

„Господи, благодаря Ти, че както се изпразват моя пикочен мехур и черва,
така се освобождавам тук и сега
от всичко токсично, чуждо и вредоносно в моите четири низши тела!
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   ”

Още повече това важи и при извършване на сексуален акт между съпрузите, когато преди това те също са се сънастроили към Висшите октави на Светлината и са произнесли:

„Господи, предоставяме Ти напълно безкористно и безусловно
Енергията на Сътворението – енергията на Великата Майка,
която предстои да завихрим помежду си
аз ..….. (малкото име) и съпругът/съпругата ми ..….. (малкото име).
Ние преплитаме своите мъжка и женска енергия в едно единно цяло
и Ти я предоставяме да се разпореждаш с нея
както Ти намериш за добре в тези преходни времена, мили Татко Небесни!
Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   ”

 

Каквото и да прави човек, той може да бъде в служение на Бога и на Отца. Затова каквото и да прави от изброените дейности, които го отварят към Бога, ако човек иска да бъде в състояние и занапред да служи на Бога и на Отца, е нужно да вземе всички мерки за опазване на своята чистота на всички нива, във всичките си четири низши тела. Това означава точно спазване на дадените указания във всички случаи на отваряне към Бога, т.е. предварително да е взел всички мерки за безопасност – да остане насаме в помещението и без възможност да бъде видян от който и да е друг човек, или да се покрие с голям и плътен, но лек шал от 100% естествени растителни влакна, когато наоколо има хора.

 

Въпрос: Как е най-правилно от Господна гледна точка човек да почерпи някой, който му е дошъл на гости в тези времена?

Отговор: В отминалите времена, когато хората бяха по-чисти, се казваше, че някой човек е приятел на дома и неговите обитатели, когато им дойде на гости или някой съсед влезе, докато стопаните се хранят на софрата.

Сега се казва, че влезлият не им е душманин и не им мисли злото. И това е истинно, понеже той точно това прави. Вселената пропуска „не”-то, без да го чуе.

Само много чист човек – светец, когато влезе в нечий дом и завари хората в него да се хранят, т.е. всеки от тях да пребивава с отворена Душа и по-голям достъп до Висшето си АЗ СЪМ Присъствие в енергийното поле на този чист човек, това е добро за тях, ако го поканят да се почерпи от тяхната храна. Тогава обаче този чист човек се натоварва доста повече кармично, тъй като поема за преработване доста повече отрицателна карма от хранещите се стопани на дома.

Затова едно време се е казвало, че такъв свят човек като дойде, най-доброто е да сподели трапезата със стопаните на дома. И хората са оказвали гостоприемство на този, който е в Бога и са му сипвали най-добрата храна първо на него в знак на уважение и благодарност и като отплата за благото, което той им дарява на тях и на целия им дом и род.

След посещението на такъв човек, когато е бил добре посрещнат и изпратен, хората в този дом са благоденствали.

Сега обаче времената са други и когато дойде гост в дома му, човек може с радост да го нагости с най-добрата храна, която има и съвсем спокойно да му каже, че в този дом всеки се храни насаме с Бога в себе си, да го остави сам в стаята да се нахрани на спокойствие и едва след това да си поговори с него.