Аз ви предлагам постоянно да оказвате помощ на планетата Земя и на всички Живи същества на нея в тези преходни времена

Прелюбимата Гуан Ин

26 юли 2014 г.

АЗ СЪМ Гуан Ин.

В качеството си на Богиня на Милосърдието и Състраданието, аз идвам да дам своето Послание сега. И съм изпълнена със състрадание към душите на всички, които са прочели посланието от 28 юни, дадено от някой, който използва моето име, в опита си да достигне до вас и до вашата енергия и достижения, мили Светли души. И съм със състрадание към тези, които сте изпълнили неговата молба да напишете писма до Кармичното Ръководство да принесете в дар част от своето каузално тяло, а също и да поемете задължение за повишено служение под формата на молитвени бдения в помощ на няколко „Владици”, които пожелали да останат неизвестни, а също и служение на „онеправданите” и „нуждаещите се”.

Възлюбени мои деца на Светлината, аз съм преизпълнена с толкова Любов към вас! И в създалата се тежка ситуация бързам още в началото на моето Послание да ви Благословя да ви се засили Дарът на различаването в този момент, за да бъда добре разбрана от вас в това, което ще ви кажа.

Още в началото на цикъла с послания, приет през месец юни от нашия предишен Посланик, ако сте усетили със сърцата си отсъствието на Божествена Любов в посланията, когато ги четете, и ако нещо е вкарвало душата ви в смут, най-добре е било да спрете да ги четете. Винаги, когато усетите, че нещо ви притеснява или ви се появят отрицателни чувства и мисли, каквото и да правите, би било добре да прекратите веднага всичко, което ви вкарва в такива.

Ние, Възнесените Същества на Светлината от Висшите октави на Светлината, винаги досега в своите Послания сме ви известявали точно кое Възнесено Същество на Светлината е отдало от своите достижения, от своето каузално тяло, в помощ на еволюцията на човечеството на Земята. Това е ключов момент – да се даде тази информация, за да знаете точно към кого да отправяте своята Благодарност и Божествена Любов! А когато имената останат неизвестни, къде мислите се насочва цялата ваша енергия? Към този, който дава посланието и ви казва накрая, че ще очаква вашите писма, и който казва, че ще чете всяко ваше писмо лично и ще взема решение по него, без да казва обаче какво, а става въпрос за това каква точно част от каузалното тяло да се вземе на този, който сам я е предоставил, изявявайки свободната си воля за това. И още нещо – ние, членовете на Кармичното Ръководство, вземаме решенията колективно. И заедно разглеждаме всяко писмо на нашите заседания. Доброто в случая е, че вие насочвахте и отправяхте писмата си до Кармичното Ръководство.

Още нещо важно – вече ви е съобщено в предходните ни Послания, че в тези времена Възнесените Същества на Светлината престават да отдават своите каузални тела за спасяване на човечеството, понеже това би било в разрез с Промисъла на нашия Отец за основното предназначение на тези времена. А именно – да се отсяват плевелите от зърната, за да могат само тези, които са годни, без повече забавяне, замърсяване и връщане назад, да продължат в Новия Свят.

И още нещо също толкова важно – поради по-малката степен на съвършенство и доста голямата степен на кармична натовареност на болшинството от хората, които са във въплъщение, абсолютно липсва практиката Възнесените Същества на Светлината да искат когато и да било преди и сега, и в близките времена занапред от който и да е човек да отдава каузалното си тяло или част от него, и то без да се споменава дори каква точно част! Както виждате, това, което поиска от вас този, който даде посланието от 28 юни, е изцяло от силите на илюзията и е много опасно при това. Понеже от вас се поиска да отдадете най-ценното ви притежание – вашите достижения, които сте отработвали в хиляди и хиляди свои въплъщения в продължение на милиони години.

По този начин силите на илюзията са се опитвали да прелъстяват множество Светли души във всички времена, като някой техен представител им се е явявал на сън или по време на молитва, или пък по време на медитация, а сега и в послание, и им е предлагал да дадат своето каузално тяло или част от него срещу получаването на всякакви блага!

Затова ние сме ви казали винаги когато извършвате каквато и да е духовна практика, накрая да изричате формулата: „И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!”, с което автоматично се поправя, ако има нещо грешно или изкривено в тази духовна практика, така че извършването ѝ да е без вреда за вас. Понеже сами виждате колко е трудно да има съвършенство и чистота във вашия свят сега.

Това важи и за писането на писмата до Кармичното Ръководство. Най-добре би било на края на писмото да напишете, че предоставяте на своето Висше АЗ СЪМ Присъствие да вземе решението кои от вашите искания са добро и да бъдат изпълнени само тези от тях, които е най-добре от Божествена гледна точка да бъдат изпълнявани в този момент. И след това да завършите писмото с формулата „И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи! АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ   ”, с което да оставите крайното решение в ръцете на Отца и в нашите ръце, доколкото на нас, членовете на Кармичното Ръководство, е делегирано от Отца да вземаме на общи заседания решенията кое е най-доброто за съхранението и успешното развитие на вашите души.

Аз искам да успокоя тези, които са писали писмо до Кармичното Ръководство след прочитането на посланието от 28 юни 2014 г., че когато някой иска нещо, което е вредно за самия него, за неговата душа, за съществуването на неговия жизнепоток, задължително неговото Висше АЗ СЪМ Присъствие застава пред Кармичното Ръководство и е нужно да потвърди дали е съгласно с написаното в писмото. Така че сега липсват загубени части от каузалните тела на тези, които са ни писали писма след посланието от 28 юни.

Но е крайно обезпокоителен фактът, че това ви е поискано чрез послание, което се чете от множество Светли души. И дори и сега да липсва вреда, капанът, поставен от силите на илюзията, се състои в това, прочитайки го, хората да свикнат с мисълта, че може да им бъде поискано да отдадат част от каузалните си тела, външното им съзнание да го приеме като нещо нормално и това да се вложи на фин план, на ниво поле, в колективното безсъзнателно на човечеството. И в един следващ момент, ако силите на илюзията се явят и поискат същото насън или наяве и хората се съгласят, би могло наистина да пострадат мнозина.

Затова Господ Шива в своето Напътствие от 9 юли ви каза, че липсва повече време за изчакване и че е нужно спешно да бъдете предупредени, за да се осигури вашата по-нататъшна безопасност.

Това наложи нашият Посланик да приеме предсрочно този цикъл с Послания, които е най-добре да четете с голяма благодарност, като предварително сте отправили призив за помощ към Владиката, който дава съответното Послание, да ви помогне да се преобразуват в пълнота в Светлина всички отрицателни енергии и вредоносни програми, които сте приели в своите тела при прочитането на съответното послание, дадено уж от същия Владика и прието от предишния ни Посланик през месец юни 2014 година.

Казано ви е вече, но аз пак ще повторя, да пазите своята Божествена енергия като най-голямата скъпоценност, която липсва как да купите дори и за всичките пари на света, понеже ще ви е изключително нужна занапред, а мнозина ще се опитват по всякакви начини да ви я вземат, включително и като ви молят да я пожертвате за благото на цялото човечество. Но Бог отказва да приема жертвите и това ви е известно.

Сега, в тези нови времена, които вече текат, ние многократно сме ви казвали, че е нужно да се дава помощ само на Живия Живот на тази планета, освен на нея самата, а също и за еволюцията на човешкия род, т.е. за придвижването му напред в неговото развитие!

А що се отнася до поемането на допълнително служение за „благото на цялото човечество”, бих желала да ви напомня, че човечеството в момента се състои освен от Живи души, но и от доста мъртви души, единствената цел на които е да си набавят и консумират постоянно от Божествената енергия на тези, които я имат. Понеже чакрите им са затворени и са без достъп до Божествената енергия, която струи навсякъде около вас, и физическото им тяло е като една празна черупка, понеже е без връзка с другите три низши тела. Освен това на такива хора им е нужна все повече Божествена енергия, понеже те служат като канали, чрез които получената енергия отива за подхранването на все повече астрални развъплътени същности от най-различен порядък, които обитават техните храмове.

Това всъщност са онези онеправдани и нуждаещи се, на които бяхте призовани да служите и които вечно имат нужда от вашата помощ, но всъщност са като черни дупки, които само поглъщат вашата Божествена енергия, без да дават нищо в замяна. И които са без каквито и да са намерения да променят начина си на живот към спазване на Божествените Заповеди и Закони. А това е в пълно противоречие с Висшия Закон на тази Вселена!

Така че, възлюбени мои, Божественото Милосърдие и Състрадание в тези времена вземат други измерения и са насочени към даване на помощ на тези, в които Божественият огън гори. Те трябва да бъдат спасени от посегателствата на силите на илюзията. Те са най-големите жертви и онеправдани, и нуждаещи се от помощ сега! Понеже са чисти души и като такива са доверчиви. И когато някой им говори за спасяването на света, на някои от тях им липсва различаването, че става въпрос за спасяването на света такъв, какъвто е сега, с цялата му илюзорност. А когато някой им казва постоянно да се молят за благото на цялото човечество, те са далеч от мисълта, че тогава отдават своята енергия за подхранване и на силите на илюзията. Всичко това е така поради спецификата на времената, в които живеете сега. И от това как се справяте в тези времена зависи какви ще бъдат идните времена.

Аз бих ви посъветвала да бъдете винаги с будно и извисено съзнание и да внимавате какво четете и какво точно ви се казва, и още повече да внимавате какво изговаряте вие самите, особено когато казвате къде да се насочва енергията от вашата работа в духовността!

А сега дойде време да ви съобщя какво биха могли да направят тези, които вече са влезли в капана, заложен от силите на илюзията.

На първо място ви съветвам оттук нататък да четете и да следвате Учението, което вече ви даваме единствено чрез нашия Посланик Росица Авела. Чрез нея ще продължим да ви помагаме и през идните времена, колкото дълго успее тя да издържи на натоварването и да опази чистотата на телата си от негативността. И за това, което тя прави за вас, може да ѝ благодарите всеки ден, вътре в своето сърце.

А ако решите, проявявайки излишно любопитство, да поемате каквато и да е друга информация, за която многократно сме ви казвали в своите Послания, че истинността в нея е едва 10 и дори по-малко процента, вие сте тези, които ще жънете след това всичко, което сте посели в своите низши тела.

Следващото, което бихте могли да направите, за да си помогнете, тези от вас, които сте писали писмо след прочитането на посланието от 28 юни, е веднага да напишете ново писмо до Кармичното Ръководство, че се покайвате за това, че сте се подвели и сте влагали досега своята Божествена енергия и в мрежата на илюзията. И да заявите, че се отказвате от предишното си писмо и поетите в него задължения и изисквате, искрено искате и молите то да бъде заличено и заменено с това, което пишете в момента. И за всичко това да поемете задължението всеки ден до края на тази година да извършвате някакво, макар и кратко служение, каквото вие прецените, като посветите енергията от него в помощ на изпълнението на Промисъла на нашия Отец за успешното повишаване на енергетиката и вибрацията на планетата Земя и за преминаването ѝ, заедно с всички Живи същества на нея, на по-високо еволюционно стъпало.

И както аз, така и всички останали членове на Кармичното Ръководство бихме се радвали, ако дори и когато изтече срокът на това поето от вас задължение в края на тази година, продължите и след това всеки ден да правите такова служение със същото посвещение, без да поемате каквото и да е задължение, за да дадете своя принос в успешното протичане на преходните времена!

АЗ СЪМ Гуан Ин, с цялата си Любов към всички вас, възлюбени деца на Светлината.

 

картина