Извънредно Послание

Прелюбимата Порция, в присъствието и с помощта на Госпо́дна Атина Палада

25 юли 2014 г.

АЗ СЪМ Порция.

Идвам да ви информирам за хода на събитията, които се случват на планетата Земя сега, а също и за да ви известя за едно от решенията, взети по време на заседанието на Кармичното Ръководство в дните на лятното слънцестоене.

Даването на това мое Послание се налага от факта, че някой друг, използвайки моето име, е решил в посланието си от 27 юни 2014 г. да ви наплаши и да ви застави да правите 24 часови молитвени бдения под двойната угроза, че липсва как да бъде удържан балансът на физическата платформа на Земята и че ако пропуснете да изпълните указаното, АЗ СЪМ Порция ще се откажа в бъдеще да идвам и да давам Послания и наставления! Надявам се, че сами разбирате, възлюбени, колко това е абсурдно и абсолютно илюзорно! И че е нужно да се вземат спешни мерки, за да бъде преобразувано изкривяването!

Всички ние сме с такава Любов към вас, в които Огънят на Живия Живот пламти, и се грижим за вас толкова хиляди години, и продължаваме да го правим, колкото и малко хора да се вслушат в нашите слова, знаейки, че понякога и един човек да бъде обърнат в Бога, това може да наклони везната в полза на Светлината! И продължаваме да идваме и да даваме нашето Учение.

И аз дойдох да ви кажа, че относно планетата Земя и нейната физическа платформа силите на илюзията са тези, които желаят да продължат нейното съществуване такава, каквато е, понеже това е единственото място, където им остана възможността да съществуват! И затова тръбят, че има опасност тя да престане да съществува и че цялото човечество и всичко Живо на нея ще си замине!

Да, това е така и е истинно, доколкото с покачването на по-високо ниво на енергетиката и вибрацията на цялата планета, тя заедно с физическата ѝ платформа и Живия Живот на нея минават на по-фино ниво на Битието.

Това за силите на илюзията, а също и за всички мъртви души, е равносилно на смърт. И колкото повече този процес се развива, толкова повече те чувстват опасността за собственото си съществуване и тръбят тревога, и впримчват Светлите души да отдават Божествената си енергия в мрежата на илюзията и да я подсилват, за да остане физическата платформа на Земята на по-ниското материално ниво по-дълго време и същевременно да се пречи на по-бързото повишаване на общото енергийно и вибрационно поле на планетата.

Отдаването на Божествената енергия в мрежата на илюзията, освен във всички онези случаи, които вече сме ви описвали в предходните Послания, би могло да се случи и когато хората извършват онези масови 24-часови молитвени бдения, към които толкова настоятелно бяхте приканени в посланието от 27 юни, а също и при всяка друга духовна практика, извършвана колективно и по едно и също време, докато хората се намират основно под куполите на градовете и на другите поселища. Понеже по същото време винаги се присъединява поне един, а най-често по няколко представители на силите на илюзията в това бдение или служение и насочват към мрежата на илюзията цялата енергия, вложена в даденото служение от всички Светли души, искрено стремящи се да спасяват физическата платформа. Това става, когато този човек (или тези хора, но и един е достатъчен, за да се получи гореописаният ефект) насочи своите мисли към илюзията по време на служението. И това той може да го прави и изцяло без да осъзнава във външното си съзнание какъв е резултатът.

Но колкото и отрицателни събития да се случват, самите сили на илюзията са тези, които най-много се грижат за оцеляването на физическата платформа на планетата в този ѝ вид и за живота на всички ви на нея. Понеже, както ви казах, вече само на физическата платформа те могат да съществуват и понеже само от Светлите души, провеждащи Божествената Светлина в този свят, те могат да си я набавят и така да продължат своето съществуване!

А вие сте тези, които избирате дали и на какво желаете сами да се подлагате. Дали да скърбите и плачете, да съжалявате, да съчувствате, да осъждате и да мразите по повод на всяко случващо се отрицателно събитие на планетата Земя, или ще изберете да останете спокойни и да благодарите за него на Отца! Сами избирате и къде съответно ще влагате своята енергия – в мрежата на илюзията, като се оставяте да ви заливат отрицателни чувства и мисли и да изричате отрицателни слова, или точно обратното – ще вложите своята енергия в Светлинната мрежа на планетата, като запазите своята хармоничност и позитивен сънастрой и се опазите да поемате каквато и да е отрицателна информация, а също и да бъдете въвлечени в нейното обсъждане. Понеже при обсъждането с други хора на съответната отрицателна ситуация човек може да бъде въвлечен в осъждане на ситуацията и в различни страхове и всякакви други илюзорни проявления.

Казано е още в древни времена, че времето на скърбите ще приключи. И това ще стане доста по-бързо, ако откажете да се чувствате скръбни за добрите неща, които се случват сега навсякъде по света!

Да, така е – тече процес на почистването на Земята! Тече процес на почистването и на всяка Жива човешка душа от всички отрицателни кармични наслоения, за да може да стане възможно напред да продължи в Новия Свят с по-висока енергетика и вибрации!

Нима е скръбно това, че тече очистителен процес? Когато вие почиствате у дома, скърбите ли? А ако дълго време сте били без възможност да се изкъпете, когато тази възможност най-сетне настъпи и започнете да отстранявате замърсяванията, които са се насъбрали, скърбите ли, че се отстраняват от вашето тяло? И как се чувствате след продължителната баня – нали ви е леко и радостно, макар и малко изморено?

Ами, възлюбени, погледнете от тази страна на всички катаклизми и социални вълнения! А също и на всичко, което се случва във вашия живот и в живота на вашите близки. И когато силите на илюзията провокират да се случват всички тези неблагополучия, те всъщност ни помагат, понеже по този начин ускорено се връща още повече карма и се ускоряват всички очистителни процеси.

Както е казано, така и става – ще дойдат времена, когато злото ще служи на доброто. Аз бих го изразила така – от сега нататък каквото и да прави злото, то служи на доброто!

А вече от личните избори на всяка Жива душа, намираща се във въплъщение в този момент, според това какъв начин на живот избира да води и дали е в спазване или в нарушаване на Божествените Заповеди и Закони, зависи колко и как, и какво ще чисти занапред.

И от всеки от вас, и от всички ви заедно зависи колко дълго ще продължи цялата тази агония на силите на илюзията, в която те вкарват толкова много Светли души. Ние сме ви дали всички инструменти как час по-скоро да се приключи с всичко това. Казали сме ви, че:
blue-dotнай-добре е винаги да сте спокойни и хармонични, каквото и да става, и да се покаете и да поискате прошка от Отца за прегрешенията на всички, и да благодарите за очистителните процеси. Да благодарите, че това, което се случва, е толкова леко и премилостиво! Да призовете Елохим Мир и Архангел Михаил и Ангелите на Защитата и да изискате, искрено да поискате и да помолите за най-доброто от Божествена гледна точка разрешаване на ситуацията, каквато и да е тя! И да изпращате своята Благодарност и Божествена Любов на Майката Земя и на всички Живи същества и да ги благославяте да добруват. И колкото по-често се сещате да го правите, толкова по-добре.
blue-dotизвършването на каквито и да са духовни практики под куполите на големите градове е най-малко желателно сега – те може да се извършват единствено и само когато почти всички спят, в ранните утринни часове. Понеже тогава е тихо пространството и е по-чисто полето откъм отрицателни мисли и чувства и илюзорни слова. Тогава и вашите собствени мисли са по-чисти след ставането от сън и е по-лесно да се концентрирате. От вас самите зависи да заспивате рано вечерта, за да можете да се събудите и рано сутринта.
blue-dotнай-добре е да успявате да излизате извън пределите на човешките поселища и сред природата, за да извършвате своите духовни практики. И дори и само един ден в седмицата да го правите, но да е качествено. Тогава ще постигнете много по-добър резултат, отколкото всичките 24-часови молитвени бдения и колективни служения в едно и също време под куполите на селата и градовете, където, както вече ви казах, дори и един от тези, които ги извършват, да се разсее и мислите му да се насочат към ежедневни, илюзорни проблеми и дела, цялата Божествена енергия на всички, които в този момент също участват в това общо служение, отива в мрежата на илюзията. Колко добре измислено, нали?
blue-dotв останалото време най-добре за вас е постоянно да се трудите – много да се трудите и да давате най-висококачествения труд. И да се трудите с желание, радостно и като благославяте всички Живи същества, които ще се ползват след това от предмета на вашия труд.
blue-dotспасително за вас е максимално да се стремите да водите праведен начин на живот в спазване на Божествените Заповеди и Закони.

След всичко казано моят съвет и препоръка към вас е да четете и препрочитате постоянно Учението, което ви даваме сега чрез нашия Посланик Росица Авела, и максимално точно, доколкото ви е възможно, да изпълнявате указаното, понеже то е най-доброто за успешното ви преминаване през тези времена!

А сега, след като ви обясних каква е от наша гледна точка ситуацията на планетата Земя, дойде ред да ви съобщя едно решение, взето на заседанието на Кармичното Ръководство в дните на лятното слънцестоене.

На мен се падна радостта, като Богиня на Божествените Възможности, да ви съобщя, че решихме да заделим от енергията, отпусната за успешното протичане на времената на прехода, за да помогнем на още повече души да се изчистят повече и по-бързо кармично и да им се даде възможността да продължат своето еволюционно развитие. Но това ще бъде работа в екип, понеже тази Божествена възможност ще може да се осъществи само и единствено с вашето дейно участие, възлюбени!

Става въпрос за вашата работа в духовността на всяко 23-то число, която Господ Сурия подробно ви описа в своето Послание на 23 март тази година. Когато правите висококачествено служение сред природата на 23-то число всеки месец и само когато сте извън човешките поселища, може да изискате, искрено да поискате и да помолите в призива, който отправяте в началото на всяко 23-то число, да се преобразува освен вашата собствена отрицателна карма за целия следващ месец и отрицателната карма на още един човек по ваш избор, както беше досега, но ще може вече да го правите и за още един, втори човек, на когото вие изберете да помогнете.

Енергията, която решихме да отделим, ще се използва още и за по-голямо Божествено приумножаване на резултата от вашия труд, на вашата работа в духовността на всяко 23-то число занапред, за кармичното изчистване на всички, за които изискате, искрено поискате и помолите от сърце – на всички Живи човешки същества, на вашия род и народ, на вас самите и на още двама души по ваш избор, които желаят да им се помогне и осъзнато се стремят да спрат да грешат! Това е важно условие, за да им помагате по този начин кармично да се чистят. И ако такива хора липсват сред вашите близки и познати или е само един, вие бихте могли, ако желаете, да кажете по време на вашия призив в началото на всяко 23-то число така:

Господи, аз изисквам, искрено искам и моля
да се преобразува отрицателната карма за целия следващ месец
и на още една/две Светли души, според Твоя избор, мили Татко Небесни.

 

Всички ние, членовете на Кармичното Ръководство, сме с Вяра във вас и с искрената Надежда, че колкото може повече от вас ще се възползвате максимално от тази Божествена възможност, за да може тя да продължи да действа през цялото време на преходните времена.

АЗ СЪМ Порция дадох това Послание в присъствието и с помощта на Госпо́дна Атина Палада

 

картина