Научете се да правите Божествени избори

Господ Алфа

23 юли 2014 г.

АЗ СЪМ Алфа, вашият Отец Небесен.

Идвам да дам това Послание чрез нашия Посланик, за да се установи баланс, след получаване на посланието, прието на 25 юни 2014 година от предишния наш Посланик. А също и за да се преобразува вредоносната му енергетика – вредоносна за тези от вас, които получават и отдават изцяло или преимуществено своята Божествена енергия в мрежата на Светлината.

За останалите, които изцяло или преимуществено получават и/или влагат енергията си в мрежата на илюзията, посланието от 25 юни, както и всички останали от онзи цикъл, ще е съвсем наред и добре, а тези Послания, които сега даваме чрез нашия Посланик и които насищаме с Божествената енергия на Висшите светове, може да им се сторят опасни и да им е зле от тях. И това ще е точно така – тези хора, чиято илюзорна част е засилена и доминираща в момента над тяхното същество, твърде е вероятно, когато ги четат, да започнат да се дразнят. В този случай би било съвсем естествено тези наши Послания да бъдат отхвърлени от тях като неистинни и незаслужаващи внимание.

Нашата задача обаче е далеч от това да бъдат харесвани и одобрявани от всички хора тези Послания и Учение, които ви даваме сега. Нашата главна задача е да се помогне максимално на тези, които вече са направили своя избор и са се отправили по Висшия Път на развитие, за да се задържат на него и успешно напред да продължат. А също така да помогнем и на тези, които току-що се пробуждат и желаят да тръгнат по същия този Път.

Аз идвам с цялата си Бащина Любов към вас, мили Мои деца на Светлината, и без каквито и да са предупреждения и заплахи, носещи напрежение и страх. Аз идвам, за да ви облея с Моята Светлина и да се разпръсне всичко илюзорно, навлязло във вашите души!

От моя гледна точка ситуацията на планетата се подобрява и процесите се развиват с все по-забързващи се темпове според Моя Промисъл за отсяване на зърното от плевелите и за това, което следва после с отсетите семена и с отсетите плевели. Разбирате какво ви казвам, нали?

Ясно е кои сили се чувстват заплашени за своето съществуване в тези времена, когато тече повишаването на енергетиката на планетата и когато вече е стартирал и тече процесът на нейното изчистване от всичко, което спъва развитието напред към Висшите светове.

Мощта на Йерархията на Светлината е огромна и АЗ СЪМ Отецът на тази галактика ви го казвам сега! А протичащите в цялата Вселена процеси на нейното свиване и връщане към Първоизточника, още повече усилват нашата Мощ. Затова, когато вие ни призовете на помощ и сте изпълнени с Вяра и Божествена Любов към нас и ни благодарите от все сърце и душа, помощ ви се дава преголяма, за да продължите успешно напред.

Как мислите, дали ще им е трудно на родителите и Учителите да защитят детето си или своя ученик от посегателствата на някои други малчугани, които се държат зле с него и го тормозят, докато се разплаче, за да отнемат неговата енергия, след като преди това са го ласкаели и примамвали със сладки обещания и лакомства? А и дори детето им да е заплашвано от възрастни, дали родителите биха оставили нещата, без да сигнализират органите на закона и властта и да получат цялата помощ от тях? Но цялата тази помощ може да бъде дадена и получена само когато детето се реши и съобщи, че другите деца го заплашват и тормозят.

Затова ние постоянно ви казваме: „искайте помощ и ще ви се даде”, „почукайте и ще ви се отвори”.

Събитията, които се случват сега на Земята, представляват съвсем естествен процес на преобразуване на отрицателната карма. Това са очистителни процеси и те са добро за всички вас, децата на Светлината, които следвате препоръките, които ви даваме в нашето Учение. Ситуацията на Земята ще се влошава единствено за тези, които живеят по старому и продължават да погазват Божествените Заповеди и Закони.

Но тези ускорени времена са най-доброто нещо, което може да се случи на всеки, който пожелае да се изчисти кармично и използва инструментите, които са ви дадени за това.* Понеже чрез тези инструменти изчистването се извършва в Божествено приумножение и с темпове и в размери, които се случват за първи път от времето на последния преход, през който премина човечеството на планетата Земя.

Силите на илюзията са тези, които се опитват да отклонят човечеството от Божествения път на развитие. И тези сили се опитват да правят всичко, което зависи от тях и е в техните възможности, за да отклонят колкото е възможно повече човешки души от Божествения Път. Понеже им предстои, като плевелите, да бъдат отстранени и лишени от възможността за по-нататъшно съществуване на планетата Земя. Така че това да отклонят колкото се може повече Светли души от Висшия Път, за да получават тяхната енергия и да се забавят процесите, които сега текат, е въпрос на оцеляване за тях.

Обаче за вас, мили Мои деца на Светлината, планетата се подготвя и се чисти в този момент, а и занапред тези процеси все повече ще се разгръщат, за да може да продължите да се развивате на нея на чисто, така както нивата се изорава от грижливия стопанин и се подготвя за доброто зърно, за да може то да расте и да се развива, и преизобилно да плодоноси, без да бъде задушавано от плевели и буренаци. И както са естествени процесите на подготовка на почвата за сеитба, а и процесите на почистване на плевелите, когато зърното е посадено и вече расте, така са естествени и процесите на изчистване на планетата Земя, които стартираха в тези времена.

Най-важното за вас сега е да се изчиствате максимално и да успявате след това да опазвате своята чистота. И на вас вече ви е казвано и знаете как да правите това. Може да постъпите по същия начин, както детето може да бъде опазено, когато се появи банда от малчугани-хулигани – като стои близо до своите родители и Учители и е постоянно под тяхното грижливо крило, без да се поддава на изкусителното предложение да участва в някоя много интересна и съвсем нова, или пък стара, игра или за скришна от родителите и учителите разходка до нови, тайнствени места.

Казвано ви е къде ще бъдете опазени в чистота и къде сте постоянно под наша защита – там, където всички стихии се срещат и където елементалите живеят – сред природата, любими мои, далеч от големите средища на илюзията, в които според повелята на тези времена и в изпълнение на Закона за свободната воля сме оставили всеки сам своята истинска същност да прояви в пълнота и да избере къде да влага своята енергия.

Вие сте защитени, когато сте далеч от опитите на илюзията да изопачава всяка област на човешкия живот.

Вие сте защитени, когато сте далеч от опитите на илюзията да посява отрицателни чувства на агресия и насилие в хората чрез средствата за масова информация, чрез филми и чрез компютърни игри, където постоянно текат битки и се извършват актове на насилие.

Вие сте защитени, когато сте далеч от опитите на илюзията да въвлича хората в активни действия, които по своята същност представляват борба и като такава те съвсем естествено и закономерно предварително са обречени на провал.

Ние винаги сме ви учили, че вашите действия трябва да са доброплодотворни, и сме оставяли избора на вас дали и кога да ги извършвате, и само когато сами пожелаете. Тогава вашата енергия се влага правилно и се преумножава, и вие растете в Бога! И само представителите на силите на илюзията могат да изискват от вас и да ви предупреждават, че трябва активно да действате, т.е. да се въвличате в борба на всяка цена, без значение дали действията ви са успешни, стига само мотивът ви да е правилен, и да ви се казва, че само така, с висок боен дух, може да помогнете за спасението на своята душа и на всички хора, и на цялата планета от събитията, които предстоят! Сами разбирате, възлюбени, че така по-лесно повече Божествена енергия се отнема от тези хора, които се заблудят да следват апелите за оправяне на положението и тяхната енергия бива насочвана към мрежата на илюзията.

Най-важният жизнен опит, който е нужно да натрупат душите, дошли във въплъщение сега, е да се научат на отказа от борба и насилие, на отказа да влагат своята енергия в илюзорни мисли, чувства, слова и дела! Понеже всички тези души имат предостатъчен и пребогат опит от борби и насилия от доста предишни въплъщения и в тези борби и насилия повечето души са действали с правилния мотив на защитници на всичко мило и родно.

Ако вие направите нужното да бъдете добре пазени от нас, липсват каквито и да са страшни неща за вас и кармичните очистителни процеси ще текат там някъде, встрани от вас, където има кой да бъде чистен.

Когато правите Божествени избори и постъпвате в съответствие с Божествените Заповеди и Закони, вие повишавате своите вибрации и се издигате нагоре по спиралата на еволюционното развитие. И обратното също важи.

Затова е нужно да се научите да правите Божествени избори, без да се водите от изборите на другите и в каквато и обстановка да се намирате.

Именно това посвещение преминават сега вашите души. И когато успешно преминете през това посвещение, ще можете да служите на Бога и на Живия Живот.

АЗ СЪМ Алфа, с цялата си Бащина Любов към всеки един от вас, в който пламъкът на Живия Живот гори!

 

blue line

* Виж Посланието от Господ Сурия от 23 март 2014 г „Относно работата ви на 23-то число”

 

картина