Най-важните и насъщни положения на Учението към настоящия момент

Господ Гаутама Будда, в присъствието и с помощта на Госпо́дна Атина Палада

22 юли 2014 г.

АЗ СЪМ Гаутама Будда.

Аз отново дойдох, за да окажа помощ на онези Светли души, които са способни на еволюция, като ви запозная с най-важните и насъщни за настоящия момент положения на нашето Учение.

Знаете, а и всеки от вас може да почувства в живота си, че преживявате изключително важен период. Всяка Жива човешка душа сега прави избор по какъв път да тръгне по-нататъшното ѝ развитие – дали по Божествения Път на развитие, еволюционния път, или по пътя, водещ към постепенна деградация и упадък.

Във всички области на човешкия живот има два основни подхода – Божествен и илюзорен. И всички избори, които правите във всеки момент от своя живот, също са два вида – Божествени или илюзорни.

Вие можете бързо и качествено да промените към добро физическия свят, ако достатъчно количество от намиращите се във въплъщение индивиди всеки ден правят само Божествени избори и постъпват по най-добрия от Божествена гледна точка начин.

В момента има хора, които носят в себе си Светлина и техните решения са осветени от Светлината на Истината, а има и хора, които са представители на силите на илюзията и действат като такива, и говорят за битки и за борба, и за активни действия в това направление. А както ние сме ви учили в доста наши Послания, всяка форма на борба е от илюзията и води до нейното подсилване, включително дори и хората само да си мислят, че трябва да се борят. Това всъщност е един от големите капани за насочване на Божествената енергия на Светлите души към енергийната мрежа на илюзията!

Точно отказът от борба и изборът да се следват Божествените заповеди, включително „Живей без да убиваш”, и изборът да се следват Божествените закони, включително този за отказа от насилие – точно това води в посока към установяване на Златния век на тази планета. И в зависимост от това какъв избор и какви решения ще вземат нужното количество от представителите на човечеството, предстои или еволюция, или инволюция.

Ще ви кажа, че в момента малко са хората по земното кълбо, които изповядват явни антибожествени възгледи и неотклонно ги следват. Но почти такова е и положението с хората, които заемат открито Божествена позиция и постоянно отстояват Светлината. Останалата част от човечеството попада или под влиянието на Силите на Светлината, или под влиянието на силите на илюзията. И това обикновено става незабелязано за съзнанието на хората.

Например когато някой гледа новините по телевизията и вижда някаква отрицателна ситуация, ако след това допусне емоционална реакция, плътският му ум може да се впусне в обмисляне на тази отрицателна ситуация. После човекът може да се изкуши да сподели тази ситуация с приятели, съседи и познати. Всичко това води до поддържане на негативното поле чрез проявените от човека в началото отрицателни чувства, след това отрицателни мисли, а накрая и отрицателни слова. Следствието от тези избори е, че човек през цялото това време влага своята енергия в мрежата на илюзията и спомага със своите дела за нейното подсилване и разрастване. И това става без той да се усети, без това да е негов осъзнат избор.

Затова ние ви казваме, че е изключително важно какви са вашите мисли, чувства, слова и дела и за тяхната позитивност и чистота вие сами трябва да следите.

Ние ви учим в своя живот да правите същото, както в горния пример, само че с обратната насоченост. Виждайте, чувайте и обръщайте внимание само на това, което ви носи радост и от което ви е леко на душата, което предизвиква у вас само възвишени чувства и ви помага и мислите ви да са благи. Тези позитивни мисли и чувства поддържайте в живота си и споделяйте със своите близки, приятели и познати, за да се преумножава Божествената Светлина във вашите тела. А преумножената Светлина след това приумножавайте, като благодарите на Силите на Светлината за Милостта и помощта. И след това с призив, напълно безкористно и безусловно, отправяйте тази приумножена Божествена енергия към Висшите октави на Светлината да бъде използвана според Промисъла на Отца. Така вие увеличавате благата си карма, вашето съкровище Небесно, вместо да бъде вашата Божествена енергия по-късно разпиляна, без да искате и без дори да разберете как, във вашия илюзорен свят.

В своите Послания ние ви посочваме какво бихте могли да правите, за да продължи успешно еволюционното ви развитие занапред.

Вече ви казах, че бихте могли да изберете да спрете да се въвличате в отрицателни състояния на съзнанието и постоянно да поддържате съзнанието си насочено към позитивното, да премахвате от живота си всички проявления на илюзията и да се ограждате със Светли Божествени образци.

Бихте могли да сте внимателни и по отношение на вашата храна. Хората започват да наподобяват това, с което се хранят.

Ако консумират месо и животински продукти, това усилва илюзорната им част, егото, то се подхранва и това изважда на преден план животинското начало в човека – човека-животно, вместо да бъде изведен на преден план Бого-човекът. Когато хората се хранят с месо, това създава възможността да се появяват и всякакви страхове и най-вече страхът за собственото оцеляване, изпитан от животното, когато е бил отнет неговият живот, и с чието месо хората се хранят след това. И този основен страх след това може да се проявява под формата на най-различни страхове – че човек може да остане гладен, жаден, без средства за съществуване, без своите близки...

А ако се храните изцяло с растителна храна, след известно време става възможно, подобно на растенията, да преминете на слънчево хранене и по съвсем друг начин да започнете да използвате Божествената Светлина.

Бихте могли да ограничите безконтролното поемане на информация от всякакъв вид и от всякакви носители! Понеже в противен случай съществува реалната опасност да се превърнете в транслатори на отрицателното и илюзорното, което се съдържа в тях. А когато нещо отрицателно се настани в съзнанието на някого, твърде голяма е вероятността след известно време то да се прояви на физическия план във вид на различни отрицателни проявления. По този начин негативът може да се самовъзпроизвежда.

Но точно по същия начин може да се самовъпроизвежда и позитивът. Когато нещо положително се настани в съзнанието на някого, след известно време то се проявява на физическия план във вид на различни позитивни проявления.

Механизмът за управление на всички процеси, протичащи на земното кълбо, се намира вътре във вас – във всеки, в който Огънят на Живия Живот гори! Във всяко Живо човешко същество, сътворено по образ и подобие Божие, присъства своего рода превключвател. И според това как всеки от вас реши да прояви свободната си воля, т.е. според изборите, които прави – дали са Божествени или илюзорни, този превключвател автоматично го включва към съответната енергийна мрежа – тази на Светлината или тази на илюзията. И там съответно бива насочена и отдадена неговата Божествена енергия. Това, сами разбирате, води до засилването на съответната енергийна мрежа.

Колкото повече хора правят правилни от Божествена гледна точка избори, толкова повече ще се засилва мрежата на Светлината и това ще води до подобряване на процесите, които текат на физическия план на всички нива, включително и на планетарно ниво.

Но обратното също е възможно. И ситуацията допълнително се утежнява от това, че силите на илюзията се стремят да дават послания, звучащи правдиво и призоваващи хората да правят добро, но добро според човешката гледна точка, а всъщност поставяйки ги тогава в най-големия капан, понеже Божествената гледна точка за това кое е добро понякога е различна и понеже тези послания, покрай истините в тях, са изпълнени и с лъжлива информация и задават на подсъзнателно ниво програми за действие, които насочват право към мрежата на илюзията!

Поради тази причина ние ви обучаваме как да правите различаването в живота си и как да съхранявате постоянно съзвучие с Божествения свят, за да са доброплодотворни вашите мисли, чувства, слова и дела. Понеже чрез вашите мисли, чувства, слова и дела вие влагате вашата Божествена енергия постоянно в едната или в другата мрежа – на Светлината или на илюзията. Зависи какви избори правите. Дали избирате да сте раздразнителни или да запазите спокойствие. Дали избирате да включите телевизора, да влезете в интернет или да излезете на свобода сред природата в радост и благодарност към Бога за красотата наоколо, за благоуханията на цветята и за птичите песни. Дали избирате да осъдите някого или нещо или избирате да погледнете с разбиране и да простите на човека, и прошка и за него дори да поискате Свише да му се даде.

Нужно е да пристъпите с цялото си устремление към приложение на Учението, което получавате сега. Да пристъпите към постепенното приложение, едно по едно, на нашите препоръки към вас. И постепенно, но трайно да установите нов образ на живот във все по-голяма чистота на всички нива, в позитивен сънастрой и в състояние на извисено съзнание.

Ние с цялата си грижа и с много Любов ви даваме нашето Учение. Понеже всеки от вас сега, в тези времена, прави най-важния си избор – за по-нататъшното си придвижване към инволюция или към еволюция!

АЗ СЪМ Господ Гаутама Будда дадох това Послание в присъствието и с помощта на Госпо́дна Атина Палада

 

картина