Аз ви уча да се освободите от насилието във вашите мисли, чувства, слова и дела и да поддържате съзнанието си чисто

Госпо́дна Атина Палада

21 юли 2014 г.

АЗ СЪМ Атина Палада. Идвам да дам своите наставления и напътствия на всички, които следват даваното от нас Учение и го прилагат в своя живот.

Към настоящия момент голяма част от хората на Земята са потопени в изцяло илюзорни и измислени от самите тях проблеми, които сериозно ги вълнуват. И колкото по-голямо внимание отделят хората на тези ситуации, толкова повече ги подсилват със своята Божествена енергия. Съвсем измислени неща, които се тиражират от средствата за масова информация, с помощта на човешката енергия придобиват физически очертания. И това е така, понеже хората, които следят информацията в медиите, подлагат своето същество под цял поток от лъжи, което би могло да стане причина да извършват действия, които обаче са в една или друга степен кармично обременителни.

Аз и другите Владици постоянно се срещаме с души, които след като направят прехода, изпадат в шок, когато пред техния взор се открие вредата от това, което са сътворили по време на последното си въплъщение. Много от тези души отново се въплъщават, за да отработят голям пакет от отрицателна карма. И аз зная колко им е трудно, как страдат и се подлагат на големи изпитания. Но зная също, че за да преминат успешно своите изпитания, е нужно постоянно и максимално пълно да проявяват Божествените качества и добродетели, които притежават, и да бъдат с приемане към случващото се, разбирайки, че всичко е от Бога. Тогава за тях отново се отваря възможността да стъпят на Божествения Път.

Наблюдавайки всичко това - както вече сътвореното и настъпилите или предстоящите да настъпят от него вреди и страдания, така и последващото им кармично отработване, свързано с нови страдания, аз идвам, за да ви дам Учение за освобождаване от насилието във вашите мисли, чувства, слова и дела.

Би било добре да знаете, че обикновено по-голяма карма се създава от хората, които поддържат насилието в своето съзнание, отколкото от тези, които го извършват.

Това е така, понеже насилието, което се извършва в сегашния момент, е следствие от агресията, която по-рано се е заселила в съзнанието на хората под формата на различни отрицателни и изцяло илюзорни чувства и мисли. Тази агресия, създадена на менталния и астралния план, всъщност е първопричината за последващите актове на насилие, проявени на физическия план.

И хората, които дълго време преди са поддържали в своето съзнание агресията, довела до сегашните насилия, са отговорни и се явяват първопричина за сътворената от всички участници в тези събития карма, отговорни са също и за причинените страдания на всички потърпевши. Това им създава карма, чийто размер е по-голям отколкото е размерът на кармата на някой пряк участник в тези актове на насилие.

Затова ви учим и ви казваме да сте внимателни какви чувства и мисли ви владеят и какви слова изричате. И това с особена сила важи за времената, в които живеете сега, поради това, че са ускорени и все по-бързо слиза за отработване това, което посявате в момента!

Давайки Учението за освобождаване от насилието на всички нива, аз уча душите в своята Обител какви са резултатите от използването на оръжие и дали въобще има нужда да бъде използвано то.

Ако човек вземе в ръцете си оръжие с цел да защити своето отечество, своя дом, своето семейство и ако евентуално извърши убийство, кармата от него ще бъде по-лека от кармата на хората, които извършват убийство с цел да отмъстят или за да се препитават, или поради корист. Но карма все пак се сътворява и след това отново на него самия му предстои да я отработва.

Моята препоръка е да се откажете от насилието, дори и в защита на всичко, което ви е най-близко и любимо.

Направете избора да се оттеглите от събитията още когато са в зародиш, преди да са се разгърнали и проявили, и се отдайте на усилена работа в духовността. Покайвайте се за всички. Благославяйте ситуацията да се разреши по най-добрия от Божествена гледна точка начин. Осъзнайте, че това е най-навременният, най-добрият и най-лекият начин за преобразуване на огромно количество карма на всичко, което ви е близко и любимо – на вашите род и родина, на вашите близки и на вас самите, и помолете цялата помощ Свише да се даде според Святата Воля на Отца.

И колкото повече от вас успеят да го направят, толкова по-голяма е вероятността:

blue-dot да станете свидетели на нещо велико – бързо и възможно най-леко преобразуване на огромно количество карма, водещо до бързо насочване на събитията към добро!

blue-dot да станете свидетели на Божественото приумножаване на силата на вашите призиви, молитви и благослови, които всеки от вас е отправял, когато е на тишина и спокойствие и насаме с Бога в дълбините на своето сърце!

blue-dot да станете очевидци на нещо много пъти по-добро за всички, отколкото ако решите с оръжие да защитавате всичко любимо!

Всеки взима своите решения според нивото на своето съзнание. И според това, което сътвори, следва по-нататъшният ход на неговия жизнепоток.

Нашата работа е да ви дадем разбирането какво се случва в отделните случаи и да ви помогнем да извисите своето съзнание така, че да бъдете способни да погледнете от по-висша гледна точка на събитията, които се случват във всеки един момент около вас и с вас.

Има различни мотиви, заради които хората прибягват до насилие. Но както и преди хиляди години, а още повече сега, кармата на човечеството може, и при това с много по-голяма лекота, да бъде преобразувана в пълнота именно като се избегне каквото и да е насилие!

Нужно е само повече от вас да изберат да се освободят от насилието в своите мисли, чувства, слова и дела! Тогава искреното покаяние преобразува кармата, следването на Божествените Заповеди и Закони и праведният начин на живот преобразуват кармата! Когато в такива дела вложите своята енергия, вместо да я влагате да защитавате и да се борите, тогава какво мислите се случва?

Енергията, която влагате в най-висококачествено извършваните от вас, от все сърце и душа, духовни практики, се приумножава в Божествен порядък. И това става, когато призовете всички Възнесени Същества на Светлината да се присъединят към вашите призиви, молитви, благослови, ..., когато ги призовете да приемат вашето искрено покаяние за всички грешки от всички времена на всички участници в актовете на насилие, а също и на тези, които са ги породили със своите грешни мисли, чувства и слова. Именно тази приумножена Божествена енергия се използва за кармичното преобразуване на ситуацията.

Точно когато се въздържите да вложите своята енергия в каквато и да е форма на насилие, включително и за защита на всичко любимо, точно тогава се преобразува отрицателната енергия, пораждаща агресия и насилие, и те се стопяват като пролетния сняг и като лятна мъгла под лъчите на яркото слънце!

АЗ СЪМ Атина Палада в този момент ви дадох много важно Учение и вие получихте Знание за успешното преобразуване с мирни средства на всяко военно действие и на всяка ситуация, породена от агресия.

Разбрахте как да действате като Богове, дошли във въплъщение, каквито сте, тогава, когато проявите своята Божествена същност и действате чрез нея!

Научете се да приемате всеки акт на насилие спокойно, като урок за душите на хората, включително и на вашата, и като спасително кармично изчистване на всички нива. И действайте веднага, без каквото и да е забавяне! Действайте с всички мирни средства, които току-що ви указах, за да може насилието да бъде локализирано и ограничено до възможния минимум, а и да се извлече същевременно най-голямата полза от него.

И напълно е без значение къде по земното кълбо се извършва това насилие спрямо вашето местонахождение в момента. Вие може да помагате, където и да сте.

Можете много да помогнете и на себе си, като приемате случващото се осъзнато, без да го обсъждате с когото и да било, без осъждане и без каквито и да са отрицателни чувства, мисли и слова по отношение на него, а като се покайвате и благодарите Свише за него.

По този начин правилната ви реакция на случващото се, следствие на вашата по-висока степен на осъзнатост, а също и помощта, която давате в полза на Живия Живот, спомагат да се отработи и кармата на насилието, намираща се във вашите низши тела, и така да приключите с по-късното проявяване на този вид карма на физическия план във вид на ново насилие, насочено към вас, към вашите близки, към вашия род и родина!

Благославям ви да сте успешни в приложението на препоръките, които ви дадох в това свое Послание, тук и сега!

АЗ СЪМ Атина Палада

 

картина