Учение за изменение на съзнанието

Господ Сурия

20 юли 2014 г.

АЗ СЪМ Сурия.

Аз дойдох отново и разговорът ни ще бъде посветен на изменението на вашето съзнание в посока към неговото извисяване. Учението за изменение на съзнанието се базира на Закона за изменение на съзнанието, който е един от основните Закони, наред със Закона за Кармата, Закона за превъплъщаването на душите, а също и други основни закони.

Но за да ви окаже благотворно въздействие нашето Учение, е нужно да вярвате в Бога, да вярвате и във Висшия Закон на тази Вселена. Когато постоянно се ръководите в живота си от всички Божествени Заповеди и Закони, това изключително би помогнало на вашия жизнен поток да оцелее и еволюцията си успешно да продължи.

Според Закона за изменение на съзнанието и Учението за изменение на съзнанието вашето съзнание определя обкръжаващия ви свят, съответно всяка промяна в съзнанието ви води и до промяна на обстоятелствата във вашия живот. С други думи – понеже вашият свят е отразен илюзорен свят, вие попадате в такава външна илюзия, която съответства на нивото на вашето съзнание. И намирайки се където и да сте, всеки от вас получава точно тази представа за външния свят, която съответства на нивото на собственото му съзнание.

Например двама души, които вървят по една и съща улица, ще възприемат света наоколо различно, ако се намират на различни нива на съзнанието. Единият човек ще забелязва около себе си отрицателните неща, а другият човек, който е на по-високо ниво на съзнание, ще обръща внимание на всичко, което кара душата му да се радва и да му е леко, да му се усмихва и да му се пее.

По този начин, по Своята преголяма Милост, Господ дава възможност на всеки, бидейки на различно ниво на съзнание, да получи най-добрите от Божествена гледна точка за самия него възможности за развитие.

Пряко следствие на Закона за изменение на съзнанието е, че ако някой желае да промени обкръжаващата го среда, то единственият начин за това е да промени своето съзнание. И ако той желае да се доближи до Божествения свят, е нужно да извиси своето съзнание така, че то да съответства на тази реалност. За целта е нужно да се обгради с Божествени образци, които спомагат това да се случи, тъй като знаете, че накъдето е насочено вашето внимание, натам тече вашата енергия.

Нашето Учение е характерно с това, че позволява на всеки човек, намиращ се на собственото си ниво на съзнание, да получи разбиране за направлението, в което може да се движи и усъвършенства на основата на Божествените образци.

Освен това ние ви даваме разбирането, че като извисите своето съзнание, обкръжаващият ви свят се разкрива пред вас със своята Божествена същност и предимно нея започвате да забелязвате след известно време.

А ако така се е случило до този момент в живота на даден човек, че той сам е направил доста, за да се отдалечи от Божествените проявления, когато се пробуди и осъзнае, и пожелае да се поправи, винаги може да го направи. Бог винаги дава възможност на всеки да се развива към добро. И Бог дава помощ на всеки, който помощ Свише поиска, за да започне постепенно да изчиства своето същество от всичко вредно – от отрицателните състояния на съзнанието, от отрицателните и други илюзорни мисли и чувства, от вредните навици. И след определено време човек започва да забелязва как, в съответствие с неговото променено съзнание и начин на живот, започва да се променя и неговото външно обкръжение.

Извисяването на вашето съзнание най-лесно и най-добре се получава, когато се обградите с Божествени образци. А това може да стане, когато се откажете да гледате, слушате и четете нисковибрационните продукти на вашия свят и започнете да ги заменяте с Божествени образци – такива, които вече са свалени на физическия план през вековете от Светли души, дошли специално за това, а също и такива, които вие самите сътворявате и които други Светли души сътворяват сега. Вие създавате Божествени образци и когато постепенно се освобождавате от вредните си навици и начин на живот и ги заменяте с природосъобразен и високонравствен начин на живот, който води до засилване на творческото начало у вас. Тогава пред вас започва да се разкрива Божественият свят.

На това място бих искал да споделя с вас нещо много важно - чрез извисяване на съзнанието на отделни индивиди, когато те искрено се стремят към всичко Божествено и с него заменят всяко илюзорно проявление в своя живот и когато те поддържат праведен начин на живот, би могло да се помогне за извисяване на колективното безсъзнателно на цялото човечество на планетата Земя!

Нашето Учение притежава способността да разпалва вътрешния огън в сърцата на хората. И те пристъпват към приложение на Учението. Но пътят на Служение на Божествената Истина, пътят на извисяване на съзнанието, може да се стори труден на някои. Понеже, щом човек започне да повишава своите вибрации, следвайки Божествените принципи и Божествените нравствени норми, външната среда започва да противодейства. Този човек пребивава в света на илюзията, но вече все по-малко принадлежи на този свят. И доколкото светът на илюзията има по-ниски вибрации, той автоматично започва да противодейства, за да понижи вибрациите на дадения човек.

И човекът започва да среща изкушения, сблъсква се и с директно противодействие. Много важно е в такъв момент човек да се въздържи да отговаря на борбата с борба, на насилието с насилие, тъй като това би било крачка назад.

Сега във въплъщение има хора, които гасят противодействието на силите на илюзията с помощта на силата на своя Дух. И те правят всичко, за да продължи еволюционното развитие на планетата Земя и на всички Живи същества на нея.

Със силата на Духа си човек може да угаси външното противодействие, идващо от околната среда. Но това може да стане само когато той е достигнал достатъчна степен на изчистеност на всичките си тела и в неговото същество почти липсва вътрешно противодействие, предизвикано от отрицателни енергии, намиращи се в неговия храм.

Обикновено на вървящия по Пътя към Бога, в резултат на възникващото вътрешно и външно противодействие, му се налага да взема активно участие във външната дейност и по този начин да получи своя опит от съприкосновението с външните и вътрешните отрицателни проявления и от противодействието, което те оказват.

И едва след известно време, което за всяка душа е различно и може да отнеме и няколко въплъщения, и цяла поредица от въплъщения дори, а може и само едно в тези ускорени времена, и даже в рамките на текущото въплъщение, когато човек е високонравствен и живее в изпълнение на Божествените Заповеди и Закони, той дотолкова укрепва своя Дух и връзката с него, че може да противостои на външните отрицателни сили само с помощта на силата на своя Дух.

Моята препоръка към вас е да приложите своите сили и способности в активни действия на физическия план. Това, освен всичко вече указано, означава да отработвате и „прикритието на воина”. То ще ви помогне да пребивавате в света на илюзията, надянали своите маски, отразявайки противодействието с весела шега и ведро настроение или с благо мълчание в точния момент и с благослов, изречен наум, а също и с будност и пълна концентрация, предвиждайки предварително какво би могло да се случи и предотвратявайки го с мъдри предварителни действия, като това например да си тръгнете веднага, да излезете от стаята, да прекратите разговора...

Нужно е да се научите да прекъсвате веднага това, което правите, в момента, в който почувствате, че назрява каквато и да е негативност около вас или вътре във вас, още преди да се е проявила по какъвто и да е начин! И да се оттеглите в усамотение, макар и за малко, и да призовете веднага всички Сили Небесни на Светлината на помощ, за да успеете да съхраните своето съзнание извисено и своя позитивен сънастрой, и Мира и Хармонията си да успеете бързо да възстановите. А също и да се покаете за всичко отрицателно, което се намира вътре във вас и което провокира в този момент и околните да проявят отрицателните си залежи. Покайте се и искайте Свише прошка за всички! И горещо благодарете за Милостта на Отца!

Това са най-добрите активни действия на физическия план, към които ви призовавам в тези времена! И за да сте успешни в тях, аз ви Благославям сега да бъдете все повече осъзнати и на все по-високо ниво на съзнание!

АЗ СЪМ Сурия

 

картина