Дойде времето да действате!

Господ Шива

19 юли 2014 г.

АЗ СЪМ Шива!

Дойдох при вас и както винаги, аз съм решителен и категоричен!

Изискванията към тези, които следват Учението, което даваме, нарастват постоянно, колкото повече се увеличават и все по-фини стават капаните на илюзията в отговор на все повече повишаващата се енергетика и вибрация на планетата.

Само преди няколко години вие четяхте нашите Послания и течеше процесът на вашето теоретично обучение. Сега тече времето на вашето обучение по прилагането на практика на теорията, която получихте. И ако някой е пропуснал да научи нещо от даденото ви, ще му се наложи да го прави в движение, тъй като процесите на изменение вече текат и се ускоряват постоянно.

Така че – настъпи времето да действате. Настъпи моментът, заради който мнозина от вас дойдоха във въплъщение.

Балансът на планетата постоянно се измества на все по-високо ниво на енергетика и вибрация след всеки следващ енергиен скок.

Силите на илюзията осезателно чувстват това и прикрити зад маските на нашите имена – имената на Възнесените Същества на Светлината от Небесната Йерархия на Светлината, започват да тръбят, че е нужно да се предприемат решителни действия и масови мероприятия в полза на планетата.

Само че ние вече сме ви казали, че се обръщаме изключително рядко към въплътеното човечество с апел за помощ, изискващ едновременна колективна работа в духовността чрез извършване на някаква духовна практика, каквато и да е тя! И това е част от теорията, която ви дадохме, за да ви е в помощ сега, в тези времена! Понеже това е много опасно за вас, за оцеляването на вашите души.

Дори само един от всички, които участват, да се разконцентрира и да вкара илюзорни мисли и чувства по време на работата в духовността, извършвана по едно и също време от всички, цялата Божествена енергия на всички участници бива пренасочена в мрежата на илюзията и се използва след това за подхранване на силите, отстояващи илюзията.

Виждате сами колко голям е заложеният капан и как се използва стремежът и желанието на Светлите души да помагат и да са в служение на Живия Живот.

А как мислите преминава светът през тези преходни времена? Ще ви кажа – както и досега в предишните епохи на преходни времена. За това е отделена цялата нужна енергия и за баланса на планетата се грижат хиляди Светли същества от най-различни степени на Небесната Йерархия на Светлината.

Процесът на балансиране на планетата и Живия Живот на нея след всеки следващ скок на по-високо ниво на енергия и вибрация тече много успешно.

Но това пряко рефлектира върху положението на силите, отстояващи илюзията, и техните представители на физическия план. Предстои те да се чувстват все по-зле и все повече да тръбят, че светът е в опасност, понеже това е така за тях. И да тръбят, че има нужда от всеобщи служения в един и същи ден и час навсякъде по планетата, за да бъде спасена тя, понеже все по-остро ще се нуждаят от Божествената енергия на Светлите души!

Затова идвам да ви кажа, че когато ви зовем да действате, това се отнася основно за вашето вътрешно състояние и какво да предприема всеки поотделно, за да е постоянно в Божествен сънастрой!

Действайте – направете всичко възможно, за да съхраните Божествената си Любов, Радостта си, Мира, Баланса и Хармонията на фона на общата шумотевица и масови мероприятия и на фона на всички отрицателни събития, провокирани от силите на илюзията.

Действайте – спрете да слушате новините, изпълнени с лъжлива информация и с енергетиката на всичко илюзорно, което се случва.

Действайте – отделяйте време и се оттегляйте от всичко това, усамотявайки се сред природата, радвайки ѝ се и благодарейки на Отца.

Когато сте спокойни, вие сте наши очи и уши, ръце и крака, вие сте проводници на Божествената енергия в света! Тогава се превръщате в нашите най-ценни сътрудници за възстановяване на Мира, Равновесието и Хармонията, нарушени от силите на илюзията.

Действайте – отстоявайте Божествените принципи и норми на поведение, като спазвате Божествените Заповеди и Закони!

Силите на Светлината правят всичко нужно, за да текат процесите на изменение на планетата според Промисъла на Отца. И това съвсем естествено лишава силите на илюзията от възможността за по-нататъшното им съществуване и на физическия план на планетата Земя, след като бяха изтикани преди това от фините слоеве на планетата почти изцяло и този процес вече почти приключва.

Настъпи моментът, когато ще трябва да прилагате всичките си сили, способности, таланти и умения, преди всичко, за да възстановявате и поддържате вътрешния си баланс. И когато го правите, тогава ще можете да работите за утвърждаването на Божествения порядък в света!

Действайте – работете за създаването и поддържането на Божествените образци, за да се осъществява още по-успешно преходът на всяко следващо, по-високо ниво на енергетика и вибрация и да процъфтява планетата ви – тази платформа, върху която се развиват милиарди души.

Покажете на дело какво научихте за годините, през които преминавате обучение под ръководството на Възнесените Същества на Светлината. На всеки план на Битието отрицателните енергии трябва да бъдат преобразувани!

За добруването на планетата Земя и на всички Живи същества вие бихте могли да помогнете чрез вашата работа в духовността, но още повече чрез правилни – благи и доброплодотворни – мисли, чувства, слова и дела и чрез Карма Йога – труд в Радост и в Божествена Любов! Понеже отначало всеки негатив, формиращ се на финия план, може да се погаси с помощта на духовни практики, извършвани качествено – в пълна концентрация върху Висшите октави на Светлината, в чувство на Радост, Благодарност и Божествена Любов, но ако този момент се пропусне или се оползотвори само отчасти, тогава настъпва моментът, когато отрицателните енергии започват да се проявяват на физическия план. И в този момент от вас вече се иска, освен работа в духовността, и засилена работа на физическия план. Колкото повече физически труд извършвате, изпълнени с чувство на Радост, Благодарност и Божествена Любов, толкова по-бързо протича преобразуването на всеки негатив!

Ние винаги даваме възможност на човечеството да върви по най-лекия път – пътя на промяна към извисяване на собственото съзнание на всеки един човек.

Ние даваме Учение, благодарение на което е възможно за броени години да се промени и извиси до съответното ниво съзнанието на нужното количество индивиди, намиращи се във въплъщение. Говоря за извисяване на съзнанието до съответното ниво, понеже с всеки следващ цикъл Послания се дава потребната енергия и информация, които да помогнат за промяната и извисяването на съзнанието на тези, които с благодарност ги четат, до нивото, на което преминава планетата при всеки пореден енергиен скок. И ние изразходваме за това голямо количество Божествена енергия, предавайки нашите Послания във вашия свят.

Но по същия начин действат и силите на илюзията, само че в обратната посока, като дават нисковибрационни послания, използвайки Божествената енергия, която хората, поради своята слаба степен на осъзнатост и кармична обремененост, влагат в енергийната мрежа на илюзията. Тези послания са наситени с отрицателна енергетика, а също и с програми, които кодират човека да действа според интересите на силите на илюзията – да могат след това по-лесно отново и още повече да черпят неговата Божествена енергия. Тези послания намаляват енергийното и вибрационното ниво на тези, които ги четат, намаляват и осъзнатостта. Намаляването на енергийното ниво става, като се отнема Божествената енергия от този, който ги чете в същия този момент, което довежда до намаляване и на вибрацията на всички низши тела на човека. Това, от своя страна, се отразява на нивото на неговата осъзнатост – то също спада. И човекът от това по-ниско ниво на осъзнатост вече започва да прави своите избори след това!

Сега настъпи моментът, когато всеки човек трябва да направи избора в коя посока на Пътя да тръгне. В посоката, която ние ви подготвихме и очертахме, или в обратната посока, по която силите на илюзията се опитват да го върнат. И ако определена част от хората откажат да вървят по доста по-лекия път на извисяване на съзнанието, тогава влиза в сила Законът за Кармата. Започва слизане на карма на физическия план с различна, отколкото досега, засилваща се интензивност с всеки следващ скок на планетата на по-високо ниво.

Но всяка карма може да се смекчи на равнището на мислите и чувствата, когато човек се покае за своите прегрешения и изиска, искрено поиска и помоли прошка Свише да му се даде, а също и помощ, за да спре вече да греши. Всеки, колкото и да е грешил, винаги може да се покае и да стъпи отново на Пътя към Бога, към върха на Божественото съзнание.

Така или иначе, извисяването на съзнанието на хората вече се случва, а в бъдеще – още повече. Това е съвсем естествен процес като изгрева на слънцето. И аз ви давам това Послание с надеждата, че достатъчно от нашите ученици ще успеят да действат правилно и ще решат, и ще започнат, и ще продължат да се придвижват нагоре по Пътя, в приложение на напътствията, които получавахте и продължавате да получавате от нас.

Нужно е да оставяте без вашето внимание и енергия всяко проявление на силите на илюзията на всички планове на Битието, във всички области на човешката дейност. И колкото по-осъзнато и по-успешно го правите, колкото повече сте без осъждане и сте с приемане към всичко, което се случва, толкова повече ще бъдете все по-добре и по-добре!

Дойде времето да действате!

АЗ СЪМ Шива!

 

картина