Вашата задача е да съхраните душата си сега, в тези времена

Господ Санат Кумара

18 юли 2014 г.

АЗ СЪМ Санат Кумара.

Дойдох, за да предам на живеещото днес човечество на Земята нашето Знание и разбиране за извършващите се на Земята промени.

В предишните си Послания ви казвахме, че вибрациите на физическия план на планетата Земя се повишават. Говорихме какво е нужно да предприемете, за да може вашите собствени вибрации и нивото на вашето съзнание да съответстват на новата реалност.

Тези от вас, които следваха нашите препоръки, получиха значителен скок в своето развитие. Понеже, когато пред вас започнаха да се откриват изключителните възможности за вътрешно развитие, характерни за сегашния преходен период, вие добре ги оползотворихте. И ако все така устремено и занапред следвате нашите препоръки, това ще позволи на вашата душа да продължи своето възходящо развитие на новото по-високо еволюционно ниво.

Досега вие използвахте предоставената възможност. Успяхте да се хванете за нашата подадена за помощ ръка и прилагахте в живота си нашите съвети. Най-важното за вас е да продължите все така и още по-добре и сега, и в идващите времена!

По-голямата част от хората обаче живеят, без да осъзнават протичащите процеси. Те попаднаха в ситуация, в която новите енергии изтикват от тяхното същество все повече кармични отлагания, изтикват натрупвания от стари енергии. Това е като основното почистване, което правите на своята къща, когато чистите навсякъде и после подреждате всичко отново.

Настъпват времената, когато би било добре всеки човек на тази планета да въведе ред в своето същество и да го изчисти от всичко отрицателно и илюзорно.

Някои от вас може да са способни да го направят сами, така както някои хора сами правят основното почистване на дома си, понеже са силни и здрави.

Но има и такива, които желаят домът им да е чист и подреден, но са по-слаби и немощни. И въпреки това техният дом също може да бъде чист и подреден, стига да имат желанието да живеят на чисто и подредено и да помолят помощ да им се даде от техни близки или да поискат от някой да свърши това, като са готови да му платят, след като му кажат точно какво желаят да бъде почистено и как да бъде подредено.

А има и такива, които дори не знаят точно как искат да бъде почистено и подредено. Те само силно желаят да се сложи край на мръсотията и безпорядъка в техния дом и оставят изцяло ръководството в ръцете на специалисти, точно следвайки техните препоръки на кого какво да кажат да свърши, а и те самите как да се включат.

По същия начин е и с почистването и подреждането на вашия вътрешен дом – храма, в който Бог би могъл да обитава, както е редно и се случва, когато храмът ви е чист и подреден. Някои сами успяват да се справят с кармичните записи, които излизат за отработване, но други може да се нуждаят от помощ и тя им се дава, стига да я поискат. Дава им се помощта според начина и в обема, в който я поискат, а също и според това те какво дават в замяна, тъй като, в изпълнение на Закона за еквивалентността, ако те пропуснат да дадат нещо, като например да поемат някакво задължение за работа в духовността, тогава се взема от благата им карма, ако имат такава, за да може да им се помогне.

При всички случаи най-важното е всеки от вас да направи правилния избор – да помисли и да реши дали желае да живее в дом, който е тъмен, мръсен и разхвърлян, или желае да почиства дома си отново и отново, когато всеки следващ отрицателен кармичен запис излиза наяве и той го види и осъзнае, че е вътре в него, в неговия храм, и че до този момент се е бил превърнал в част от самия него!

Всеки от вас, който живее на планетата в това преходно време, трябва да прави избор и вече го прави. И всеки ще прави този избор и в следващите времена, и то постоянно, докато се изчисти напълно, а също и след това, отново и отново, докато се научи, когато се е изчистил, да спре да се замърсява за пореден път, въпреки че живее сред мръсотията на обкръжаващия го свят.

Така че сега вие получавате безпрецедентна възможност за собствено развитие. Това, което по-рано, в предишните векове, спокойно лежеше в дълбините на вашето същество, сега, благодарение на енергиите на промените, се издига на повърхността. Вие можете да го забележите по себе си, можете да го наблюдавате и буквално навсякъде.

Добро ли е това или лошо? За развитието на вашите души това е огромна възможност. За благополучното ви съществуване на физическия план това също е добро. Понеже благата се получават Свише и човек е в радостта, когато душата му е добре.

Ние получихме огромната Божествена Милост да предаваме нашите Послания във вашия свят, за да могат те да подготвят душите ви за поредицата от енергийни скокове.

И действително мнозина получиха помощ. Само че би било още по-добре, ако доста повече хора получат нашата помощ и подкрепа. И също така е много по-добре, ако сред тези, които според своята карма и вибрационно ниво достигнат до нашите Послания, се повиши процентът на индивидите, които точно следват нашите препоръки. Понеже сега някои хора четат нашите Послания и в същото време продължават да водят предишния начин на живот. И им е трудно да повярват, че когато следват нашите препоръки, могат значително да облекчат своето съществуване и да спасят своята душа.

Слабата вяра понастоящем пречи на голяма част от човечеството да приема на сериозно нашите препоръки и да ги изпълнява. Слабата вяра все още е препъни камък за доста души. Аз ще ви обясня каква е причината част от хората да са нащрек и с предубеждение към всяко ново учение и дори към старите религии. Това е така, понеже в областта на вярата има много и големи изкривявания. И това е разбираемо, тъй като силната Вяра в Бога, а също и в Отца, и във величието на Неговия Промисъл е в състояние да спаси много души в тези времена.

Затова силите на илюзията се опитват да компрометират източниците на Божествената Истина във вашия свят и истинските Учения.

Най-разпространеният начин е създаването на множество лъжливи учения и секти, понеже сред толкова лъжи съществува вероятността вярата на човека да отслабне или той съвсем да се обезвери.

Следващият подход, който използват силите на илюзията, е лъжата и клеветата по адрес на това, което е истинско. И това би могло да попречи на част от искрено търсещите Истината да разпознаят тези истинни Учения или ако са успели да ги разпознаят и ги следват, по-късно да ги отклони от тях.

В замяна силите на илюзията предлагат куп съблазни и капани както на физическия план, така и на астралния, и на менталния план и хората, които попаднат в тези капани, са изложени на опасността да се отклонят от еволюционния път на развитие.

Висшият Път, еволюционният Път, е Пътят на Посвещенията – за тези, които са готови и желаят да тръгнат по него. По този Път ви очакват различни по сложност и трудност изпитания и препятствия. Но този, който е силен в своята Вяра, е способен да преодолее всички капани и съблазни на силите на илюзията и да продължи да напредва по него.

Затова моята препоръка е винаги, през целия си живот, да бъдете в Бога, да бъдете във връзка с Висшата реалност. Понеже тогава вие сте напълно защитени по отношение на силите на илюзията и получавате Дара на различаването на това, което е полезно за развитието на вашата душа, от това, което ви причинява вреда.

Още веднъж ви обръщам внимание, че настъпилото време е преди всичко време за отделяне на душите, които са способни на по-нататъшна еволюция, от онези души, които са без тази пригодност. И на тези души, които са способни да еволюират, вашето време предоставя изключителни възможности за духовно израстване. Вие все по-лесно можете да различите кой на страната на какви сили действа. Всички маски се смъкват и става все по-очевидно кой коя страна представлява. И когато подкрепяте представителите на едните или на другите сили, вие се оказвате под влиянието на съответните сили.

Всеки ваш избор е много важен.

Във времената на прехода най-важното е да съхраните своята душа. И вие бихте могли да се поучите от мъдреците във всички времена, които избираха да се откажат от всичко илюзорно и да съхранят своята душа.

АЗ СЪМ Санат Кумара

 

картина