Нова Божествена Милост

Владика Мория

31 март 2014 г.

АЗ СЪМ Владика Мория и дойдох в днешния ден да дам заключителното Послание от този цикъл с Послания.

И дойдох да ви съобщя още едно решение, взето от Кармичното Ръководство на планетата Земя по време на неговите заседания в дните на пролетното равноденствие. А именно: дава се възможността Божествено да се приумножава в по-висш порядък на Божествено приумножение силата на вашите Благослови, когато ги изричате в максимално извисено състояние на своето съзнание, бидейки извън каквото и да е човешко поселище, на тишина и спокойствие сред природата!

Така че на вас, възлюбени, тепърва ви предстои да усетите силата на изреченото Слово и неговата Творческа мощ. Ние внимателно ще следим вашата работа в духовността – на тези от вас, които сериозно се заемат с изпълнението на препоръките, които ви се дадоха в този цикъл с Послания.

Призовавам ви да сте изключително внимателни по отношение на това, което изричате, за да е положителен резултатът от вашите усилия. Внимавайте в какъв сънастрой сте, когато благославяте, и какви мисли и чувства ви владеят. Бъдете в максимално извисено състояние на съзнанието си, максимално в Радостта и без каквито и да са мисли и чувства към вашия свят такъв, какъвто е в момента с цялата му илюзорност.

Постарайте се това, което виждате около себе си, да преумножава Божествената ви Любов към Живия Живот и да се носите на вълната на Радостта, когато започнете словата на благослова си да изричате. Внимавайте какво точно изричате – да е мъдро изреченото! Тогава силата на изречения благослов ще е максимална. И както вълните на морето извайват брега, така и вашите мъдри слова ще сътворяват нови, по-радостни и щастливи бъдни времена за вас, за вашите близки, за вашия род, народ и Родина и за човешкия род – за всички, в които пламъкът на Живия Живот гори, а също и за всички останали Живи същества и за планетата Земя.

Дава ви се шансът да творите своето бъдеще. Това е великолепна възможност, която ви се отваря сега поради спецификата на тези времена, в които живеете и според степента на повишаване на енергетиката и вибрацията на цялата планета.

От вас зависи какво ще бъде вашето бъдеще. Колко радостно и щастливо ще успеете да го сътворите зависи от усилията, които ще вложите по време на вашата работа в духовността. И колкото и малки да ви се струват вашите усилия, както вече ви казах, в съвсем друг порядък на Божествено приумножение ще бъдат приумножавани те.

Всички Възнесени Същества на Светлината от Висшите Небесни октави на помощ призовете да помагаме по време на вашия благослов. А също и вашето Висше АЗ СЪМ Присъствие и своя Учител на финия план от Йерархията на Светлината е нужно да призовете, преди да започнете да благославяте.

Бъдете изцяло и максимално концентрирани в това, което изричате, докато сте сами и който и да е човек е без възможност да ви види. Занапред това може да се превърне в най-важната ви работа в духовността наред с работата ви на всяко 23-то число за преобразуване на отрицателната карма за целия следващ месец.

Благославянето, което ви предстои да правите, е толкова важно, че аз бих ви посъветвал изключително внимателно да подбирате всяка своя дума, която изричате по време на своя благослов! Всяка дума трябва да е с позитивно звучене и е нужно да говорите по този начин, който вече ви е указан в предишните Послания.

Моята препоръка към всеки от вас е, когато своята индивидуална духовна практика приключи и се намира в радостта и в извисено състояние на своето съзнание, да призове своето Висше АЗ СЪМ Присъствие, а също и своя Учител на финия план от Йерархията на Светлината, и да помоли да му помогнат да напише своя Благослов. А след като го напише, внимателно да го прочете и да отстрани всичко излишно, отрицателно и илюзорно в него, ако има такива, промъкнали се в текста под влияние на вашата илюзорна част.

Постарайте се да благославяте с много малко слова, но изречени точно на място, и да вплетете в тях своята Благодарност и Любов най-чиста към Бога и своята Радост, за това, че тази велика Божествена Милост ви се дава сега!

И задължително винаги завършвайте своя Благослов със Слово-формулата за отдаване на свободната си воля в ръцете на Отца:

„И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!”

Колкото повече напълно безкористно и безусловно благославяте за добруването на всички Живи същества, толкова повече възможност занапред ще ви се дава отново и отново да го правите. И все по-добре ще ви се получава, с все по-голяма сила и мощ, тъй като все по-изчистени ще бъдете, без дори да разберете как става това, тъй като за преобразуването на отрицателните кармични записи ще се използва благата карма от тази ваша работа в духовността в полза на Живия Живот!

На добър час, възлюбени!

Аз ви благославям да бъдете максимално успешни в работата, която най-много сега, в тези времена, ви се наспорява и е подкрепяна Свише с най-голяма Сила и Мощ!

Действайте!

Според това, което успеете да направите, ще зависи дали действието на тази Божествена Милост ще се прекрати или ще се продължи! От вас зависи – от качеството на вашата работа в духовността сега – зависи вашето бъдеще занапред.

Настъпи вашият ред да действате. А ние сме готови да се присъединим към вашата работа, за да работим заедно в екип. И така да се подсили максимално резултатът от вашата работа в духовността, а също и вашите достижения.

Аз съм в готовност да работя заедно с вас и редом с вас за построяването на все по-щастливо бъдеще за вашия свят, за да дойде времето той отново да се превърне в наш общ свят! Свят, в който да бъдем редом във въплъщение и да напредваме все по-ускорено по стъпалата на еволюционното развитие.

АЗ СЪМ Владика Мория

 

картина