Сега е моментът да успеете да се закачите
за спасителната мрежа, която да ви измъкне
от тресавището на илюзията!

Господ Иисус

30 март 2014 г.

Всичко, което Свише се дава на сайт ЕДИНЕНИЕ –
всяко Послание, всяко Напътствие, всяко Благословение,
всеки призив, молитва, медитация,
всяка картина, песен, стих,
а също и отговорите на въпроси,
е Знание от Божественото Учение,
което може да ви помогне
да живеете по-добре,
по-изчистени и освободени,
и да се придвижвате с лекота
по Пътя към Дома,
стига да пожелаете и да успеете
да се възползвате от него в пълнота!

АЗ СЪМ Иисус и това, което ви казах току-що като стих-напътствие, всъщност е главното съдържание на моето Послание към всеки от вас, в когото Огънят на Живия живот гори.

Дойдох да ви приканя да се възползвате в пълнота от това, което получавате от нас чрез нашия Посланик сега, в тези времена. Понеже то е така подбрано като информация и енергия, вплетени под формата на Слово, цвят и форма, и звук, че по всякакъв начин да достига до вас и да ви помага на всички възможни нива на вашето съзнание. Да ви помага да можете да го извисите максимално и от това състояние на извисено съзнание да сте в състояние да правите правилните от Божествена гледна точка избори и решения как да постъпвате в своя живот.

Всичко, което ви даваме, образува едно единно цяло на Божественото Учение, което се дава точно по този начин в този момент за вас, за да ви е от максимална полза, когато го използвате в пълнота. Дава ви възможност да успеете по най-бързия начин и с лекота да се освободите от колкото е възможно повече отрицателни кармични записи. И така, по-добре подготвени успешно да преминете в следващите времена, които предстоят.

Бъдете устремени, бъдете постоянни в прилагането, колкото можете в максимална пълнота, на получаваното знание и Учение под която и да е негова форма, понеже всяка една има своята ценност и е дадена така, че да ви бъде от полза.

Добре е всеки да направи всичко, което е по неговите сили, относно своето израстване в духовността, за да бъде добре занапред. Нужно е вие сами да се потрудите над това, възлюбени. Аз вече съм ви дал призив, който да изричате, когато сте по време на тест, и който да ви е от помощ устрема си да съхраните и напред да продължите.*

Помощ ви се дава в максимална пълнота чрез нашия Посланик. Песните, идващи чрез Росица Авела, са много силен инструмент за преобразуване на негативността, а също и гледането на Посланията-Картини и четенето на стиховете-напътствия за всеки ден и на цялото останало Слово, което тя приема от нас.

Вие сами ще решите как да комбинирате това, което ви се дава. Ще почувствате кое най-силно ви въздейства своето съзнание да извисите и кога ви е най-леко и радостно на душата.

Използвайте максимално инструментите, които ви се дават в тези времена за засилена работа в духовността. Тъй като от това какво ще направите и постигнете сега, зависи твърде много какви ще са бъдните времена.

Моят зов към всички ви е да бъдете в максимално приложение на даваното Учение. И това е първата от двете задачи, които стоят пред вас.

Втората задача е да направите това, което можете, с изключителна деликатност и индивидуален подход, нашето Учение да достигне до колкото може повече сърца, които са готови да го приемат и желаят да им бъде дадено.

Това са две много важни задачи, които сега очертах. И ви благославям да бъдете много успешни, тези от вас, които решите сериозно да се заемете с тяхното изпълнение, понеже чрез изпълнението им ще помогнете за спасението на своята душа, ще помогнете за спасението и на още много други души, в които Живият Огън гори. И това още повече ще облекчи придвижването ви напред по вашия Път към Бога, и още повече ще нарасне възможността ви да помагате на мнозина.

АЗ СЪМ Иисус, с Любов най-голяма към всички Светли души, в които Огънят на Живия Живот гори!

 

blue line

* Виж „Призив за помощ в труден момент”, от Господ Иисус

 

картина

 

картина